Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Απρίλιος

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 31/03/2018 0 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Λαχανικών,

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Απρίλιος, Gerardo Dottori (1884–1977), Paesaggio - 1955

Gerardo Dottori (1884–1977), Paesaggio - 1955


Σπορές & Φυτεύσεις Λαχανοκομικών τον Απρίλιο για Υπαίθριες Καλλιέργειες

 

Στο ημερολόγιο σποράς λαχανοκομικών του Απριλίου παρουσιάζονται λαχανικά και κηπευτικά που φυτεύονται αυτήν την εποχή για υπαίθρια καλλιέργεια. Συγκεκριμένα, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για τις συνθήκες σποράς όπως και για την κατάλληλη μέθοδο και τεχνική με την οποία πραγματοποιείται η σπορά κάθε είδους. Με σκοπό τον εμπλουτισμό του, το ημερολόγιο ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά.


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΑΓΓΟΥΡΙ - ΑΝΗΘΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΓΟΓΓΥΛΙ (ΡΕΒΑ) -  ΚΑΡΠΟΥΖΙ - ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΙ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΛΑΧΑΝΟ - ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ - ΜΠΑΜΙΑ - ΜΠΡΟΚΟΛΟΠΑΝΤΖΑΡΙ - ΠΑΤΑΤΑ - ΠΕΠΟΝΙ - ΠΙΠΕΡΙΑ - ΠΡΑΣΟ - ΡΑΠΑΝΙ - ΣΕΛΙΝΟ - ΣΕΣΚΟΥΛΟ - ΤΟΜΑΤΑ - ΦΑΣΟΛΙ

 

 

 

ΑΓΓΟΥΡΙ


Cucumis sativus
Θερμοκρασία Εδάφους: 15 - 32 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 75


Παρατηρήσεις:
1. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ο σπόρος φυτρώνει μετά τις 10 ημέρες.
2. Το αγγούρι είναι ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν η θερμοκρασία εδάφους ειναι μικρότερη των 10 °C δεν φυτρώνουν οι σπόροι.
3. Η μεταφύτευση πραγματοποιείται όταν η ελάχιστη θερμοκρασία ανέρθει στους 16 °C.

 


 

 

ΑΝΗΘΟΣ


Anethum graveolens
Θερμοκρασία Εδάφους: 17 - 22 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 120 - 150


Παρατηρήσεις:
1. Δεν θάβονται ή καλύπτονται οι σπόροι.
2. Για παρατεταμένη συγκομιδή ο άνηθος σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες με μέση ημερήσια θερμοκρασία 15 °C.

 


 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Ocimum basilicum
Θερμοκρασία Εδάφους: 21 - 32 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 10

 

Παρατηρήσεις:
1. Σπέρνεται απευθείας 1-2 εβδομάδες μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό.
2. Θερμοκρασία εδάφους 21 °C και pH εδάφους 6-7,5.
3. Σε θερμοκρασία εδάφους 21 °C φυτρώνει σε 5-10 ημέρες.
4. Δεν φυτεύεται σε ανεμόπληκτες περιοχές.

 

ΓΟΓΓΥΛΙ (Ρέβα)


Brassica rapa var. rapa
Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 – 90


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή η ρέβα σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες με μέση ημερήσια θερμοκρασία τους 15 °C 

 


 

 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

 

Citrullus lanatus
Θερμοκρασία Εδάφους: 21 - 32 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 85 - 95


Παρατηρήσεις:
1.Στους 32 °C ο σπόρος φυτρώνει σε 3-5 ημέρες, στους 21 °C φυτρώνει σε 10 ημέρες.
2.Σπέρνεται είτε σε σπορείο είτε απευθείας με θερμοκρασία εδάφους 21 °C.
3.Απευθείας σπέρνεται 1-2 εβδομάδες μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό.

 


 

 

ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ 

 

Coriandrum sativum
Θερμοκρασία Εδάφους: 12 - 20 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 8 - 10


Παρατηρήσεις:

1. Ο σπόρος αφήνεται για 24 ώρες σε ζεστό νερό. Έπειτα ακολουθεί σκαριφάρισμα και κατόπιν σπορά.
2. Φυτεύεται σε σπορείο ή απευθείας στις οριστικές θέσεις
3. Κατά την μεταφύτευση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην σπάσουν οι ευαίσθητες ρίζες.
4. Χρειάζεται πλήρη έκθεση στον ήλιο, μέτριας σύστασης και με καλή αποστράγγιση έδαφος με pH 6,2-6,8.

 

ΚΟΛΟΚΥΘΑ


Curcubita maxima duchesne
Θερμοκρασία Εδάφους: 18 - 27 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 8 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 100 - 120


Παρατηρήσεις:
1. Σπορά το δεύτερο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου στα Νότια.
2. H μεταφύτευση πραγματοποιείται ανάλογα με την ποικιλία 25-40 ημέρες μετά την σπορά.
3. Ωρίμανση 40-50 ημέρες μετά την μεταφύτευση ανάλογα με την ποικιλία.

 


 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙ


Cucurbita pepo
Θερμοκρασία εδάφους: 16 - 40 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά:  50 - 60


Παρατηρήσεις: 
Η μεταφύτευση πραγματοποιείται με ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους 18 °C.

 


 

 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ


Brassica oleracea var. botrytis
Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 240


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του κουνουπιδιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες με μέση ημερήσια θερμοκρασία τους 15 °C.

 


 

 

ΛΑΧΑΝΟ


Brassica oleracea var. capitata
Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 110


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του λάχανου πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχουν ξανακαλλιεργηθεί λάχανα τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

 

Petroselinum Crispum

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85


Παρατηρήσεις:
Εμβάπτιση των σπόρων του μαϊντανού σε νερό για 24 ώρες πρό της σποράς.

 


 

 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

 

Solanum melongena 
Θερμοκρασία Εδάφους: 15 - 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 14
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 - 110


Παρατηρήσεις:
1. Σπορά υπό κάλυψη σε θερμά σπορεία.
2. Μεταφύτευση έξω 15 - 21 ημέρες μετά την σπορά και μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό με θερμοκρασία εδάφους 15 0C.

 


 

 

ΜΠΑΜΙΑ 


Abelmoschus esculentus
Θερμοκρασία Εδάφους: 16 - 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 6 - 27
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 70


Παρατηρήσεις:

1. Ο σπόρος αφήνεται για 24 ώρες σε ζεστό νερό.
2. Ελάχιστη θερμοκρασία σποράς 16 °C.
3. Στους 16 °C ο σπόρος φυτρώνει σε 25-30 ημέρες, στους 35 °C φυτρώνει σε 6 ημέρες. 
4. Κατάλληλες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη της μπάμιας είναι μεταξύ 20 - 30 και έδαφος γόνιμο με πολύ καλή αποστράγγιση και εδαφικό pH 5,5-8.
5. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία.
6. Δεν φυτεύεται σε ανεμόπληκτες περιοχές.

 


 

 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ


Brassica oleracea var. italic
Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 150 - 180


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του μπρόκολου πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχουν ξανακαλλιεργηθεί μπρόκολα τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

ΠΑΝΤΖΑΡΙ

 

Beta vulgaris

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 – 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 8
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 50 – 80


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του παντζαριού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες.

 


 

 

ΠΑΤΑΤΑ

 

Solanum tuberosum

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 – 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 28
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 75 - 90


Παρατηρήσεις:
1. Η φύτευση της πατάτας πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι πάνω από τους 5 0C.
2. Το έδαφος στο οποίο θα φυτευθεί πρέπει να διαθέτει εξαιρετικά καλή αποστράγγιση.

 


 

 

ΠΕΠΟΝΙ 

 

Cucumis melo
Θερμοκρασία Εδάφους: 21 - 32 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 100 - 110


Παρατηρήσεις:
1. Στους 32 °C 3-5 ημέρες για να φυτρώσει, 21 °C 10 ημέρες.
2. Σπέρνεται είτε σε σπορείο είτε απευθείας με θερμοκρασία εδάφους 21 °C.
3. Στους 10 °C το φύτρωμα καθυστερεί. 
4. Απευθείας σπέρνεται 1-2 εβδομάδες μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό.

 


 

 

ΠΙΠΕΡΙΑ

 

Capsicum annuum
Θερμοκρασία Εδάφους: 21 – 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 150


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά πραγματοποιείται 8 με 10 εβδομάδες πριν την μεταφύτευση.
2. Μερικές ημέρες προ της μεταφύτευσης έκθεση των σποροφύτων σε θερμοκρασίες 15 - 18 °C και μείωση της ποσότητας του νερού.
3. Η μεταφύτευση πραγματοποιείται  2 έως 3 εβδομάδες μετά τον μέσο τελευταίο αναμενόμενο παγετό. 

 


 

 

ΠΡΑΣΟ


Allium ampeloprasum
Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 150


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του πράσου πραγματοποιείται είτε σε σπορείο είτε απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Μπορούν να συγκαλλιεργηθούν με καρότα και κρεμμύδια (κοκκάρια).
3. Αποφεύγεται η φύτευση του πράσου σε εδάφη που τα τρία τελευταία χρόνια έχουνε καλλιεργηθεί κρεμμύδια.

 


 

 

ΡΑΠΑΝΙ

 

Raphanus sativus

Θερμοκρασία εδάφους: 13 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 4
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του ραπανιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες ραπανιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

 


 

 

ΣΕΛΙΝΟ

 

Apium graveolens
Θερμοκρασία Εδάφους: 21 - 24 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 – 120


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του σέλινου γίνεται σε σπορείο.

 


 

 

ΣΕΣΚΟΥΛΟ


Beta vulgaris
Θερμοκρασία εδάφους: 20 - 25 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 10 - 15
Ημέρες συγκομιδής από σπορά:  50 - 60


Παρατηρήσεις:

Η σπορά πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στην οριστική θέση.

 


 

 

ΤΟΜΑΤΑ 


Lycopersicon esculentum
Θερμοκρασία εδάφους: 15 - 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 6 - 12
Ημέρες συγκομιδής από μεταφύτευση: 80 - 100


Παρατηρήσεις:

1. Η μεταφύτευση πραγματοποιείται 1 έως 2 εβδομάδες μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό.

2. Η μεταφύτευση πραγματοποιείται όταν η ελάχιστη θερμοκρασία ανέρθει στους 7 - 10 °C.

 


 

 

ΦΑΣΟΛΙ


Phaseolus vulgaris
Θερμοκρασία εδάφους: 21 - 26 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 8 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50


Παρατηρήσεις:
Τα φασόλια σπέρνονται απευθείας στις οριστικές τους θέσεις με ελάχιστη θερμοκρασία 15 °C. Εάν η θερμοκρασία είναι μικρότερη καθυστερεί το φύτρωμα των σπόρων.

 


 

Αφήστε ένα σχόλιο