Έντυπο Υπαναχώρησης

 1. Αρχική
 2. Έντυπο Υπαναχώρησης

Έντυπο Υπαναχώρησης

 

 

Έντυπο υπαναχώρησης από συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και εξ' αποστάσεως

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ B΄ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. 2251/94)

 

 

(Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

 • Προς: [συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία του προμηθευτή]

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 • ΟΔΟΣ:
 • Τ.Κ.:
 • ΔΗΜΟΣ:

 

 FAX (εάν υπάρχει):

 E-mail (εάν υπάρχει):

 

 

 

 • Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

 

 • Που παραγγέλθηκε(-αν) στις --/--/---- (*) / που παρελήφθη(-σαν) στις --/--/----(*)

 

 

 • Συμπληρώστε εδώ τα ατομικά σας στοιχεία

 

 ΕΠΩΝΥΜΟ:

 ΟΝΟΜΑ:

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 • ΟΔΟΣ:
 • Τ.Κ.:
 • ΔΗΜΟΣ:

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (προαιρετικό):

 E-mail (προαιρετικό):

 

 

 • Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
 • Ημερομηνία  --/--/---

-------------------------------------------------------

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.