Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Φεβρουάριος

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 31/01/2018 0 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Λαχανικών,

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Φεβρουάριος - Harvey Dunn, Homesteader's Wife, 1916

Harvey Dunn, Homesteader's Wife, 1916 

 


Σπορές & Φυτεύσεις Λαχανοκομικών τον Φεβρουάριο για Υπαίθριες Καλλιέργειες

 

Στο ημερολόγιο σποράς λαχανοκομικών του Φεβρουαρίου παρουσιάζονται λαχανικά και κηπευτικά που φυτεύονται αυτήν την εποχή για υπαίθρια καλλιέργεια. Συγκεκριμένα, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για τις συνθήκες σποράς όπως και για την κατάλληλη μέθοδο και τεχνική με την οποία πραγματοποιείται η σπορά κάθε είδους. Με σκοπό τον εμπλουτισμό του, το ημερολόγιο ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά.


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΚΑΡΟΤΟΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Κοκκάρι) - ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ - ΜΑΡΟΥΛΙ - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ - ΠΑΝΤΖΑΡΙ - ΠΑΤΑΤΑ - ΠΙΠΕΡΙΑ - ΡΑΠΑΝΙ - ΣΕΛΙΝΟ ΣΙΝΑΠΙ - ΣΚΟΡΔΟ - ΣΠΑΝΑΚΙ

 

 

ΚΑΡΟΤΟ

 

Daucus carota

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 120


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του καρότου γίνεται απευθείας στα πεταχτά ή σε γραμμές.
2. Το καρότο σπέρνεται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.
3.Οι βραγιές έχουν ύψος 25 - 35 cm, με απόσταση από κέντρο σε κέντρο βραγιάς 1,5 m.
4. Για παρατεταμένη συγκομιδή του καρότου πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες.

 


 


 

ΚΟΛΟΚΥΘΑ


Curcubita maxima duchesne
Θερμοκρασία Εδάφους: 18 - 27 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 8 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 100 - 120


Παρατηρήσεις:
1.Σπορά το δεύτερο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου στα Νότια.
2.H μεταφύτευση πραγματοποιείται ανάλογα με την ποικιλία 25-40 ημέρες μετά την σπορά.
3.Ωρίμανση 40-50 ημέρες μετά την μεταφύτευση ανάλογα με την ποικιλία

  

ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Κοκκάρι)

 

Allium cepa var. cepa

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 5
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85


Παρατηρήσεις:
Η φύτευση του κοκκαριού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

 


 

 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

 

Petroselinum Crispum

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85


Παρατηρήσεις:
Εμβάπτιση των σπόρων του μαϊντανού σε νερό για 24 ώρες πρό της σποράς.

 


 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ

 

Lactuca sativa

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 14
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85


Παρατηρήσεις:
1. Οι σπόροι φυτεύονται σχεδόν επιφανειακά διότι έχουν ανάγκη φωτός για να βλαστήσουν.
2. Για παρατεταμένη συγκομιδή του μαρουλιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες μαρουλιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

 


 

 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

 

Solanum melongena 
Θερμοκρασία Εδάφους: 15 - 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 14
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 - 110


Παρατηρήσεις:
1.Σπορά υπό κάλυψη σε θερμά σπορεία.
2.Η φύτευση πραγματοποιείται 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του τελευταίου αναμενόμενου παγετού.
3. Μεταφύτευση έξω 15 - 21 ημέρες μετά την σπορά και μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό με θερμοκρασία εδάφους 15 OC.

 


 

 

ΠΑΝΤΖΑΡΙ

 

Beta vulgaris

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 – 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 8
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 50 – 80


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του παντζαριού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες.

 


 

 

ΠΑΤΑΤΑ

 

Solanum tuberosum

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 – 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 28
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 75 - 90


Παρατηρήσεις:
1. Η φύτευση της πατάτας πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι πάνω από τους 5 0C.
2. Το έδαφος στο οποίο θα φυτευθεί πρέπει να διαθέτει εξαιρετικά καλή αποστράγγιση.

 


 

 

ΠΙΠΕΡΙΑ

 

Capsicum annuum
Θερμοκρασία Εδάφους: 21 – 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 150


Παρατηρήσεις:
1.Η σπορά πραγματοποιείται 8 με 10 εβδομάδες πριν την μεταφύτευση.
2.Μερικές ημέρες προ της μεταφύτευσης έκθεση των σποροφύτων σε θερμοκρασίες 15 - 18 °C και μείωση της ποσότητας του νερού.
3.Η μεταφύτευση πραγματοποιείται  2 έως 3 εβδομάδες μετά τον μέσο τελευταίο αναμενόμενο παγετό. 

  

ΡΑΠΑΝΙ

 

Raphanus sativus

Θερμοκρασία εδάφους: 13 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 4
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του ραπανιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες ραπανιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

 


 

 

ΣΕΛΙΝΟ

 

Apium graveolens
Θερμοκρασία Εδάφους: 21 - 24 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 – 120


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του σέλινου γίνεται σε σπορείο.

 


 

 

ΣΙΝΑΠΙ

 

Brassica juncea

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 25 – 50


Παρατηρήσεις:
1. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σιναπιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες.
2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί σινάπι τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

ΣΚΟΡΔΟ

 

Allium sativum

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 180 - 240


Παρατηρήσεις:

1. Αποφεύγεται η φύτευση του σκόρδου σε εδάφη που τα τρία τελευταία χρόνια έχουνε καλλιεργηθεί κρεμμύδια, πράσα ή σκόρδα.
2. Βάθος φύτευσης μικρού μεγέθους σκελίδων 5 cm, αποστάσεις φύτευσης επί των γραμμών 10-15 cm, αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών 25-40 cm.
3. Βάθος φύτευσης μεγάλου μεγέθους σκελίδων 8 cm, αποστάσεις φύτευσης επί των γραμμών 20-30 cm, αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών 40-60 cm.
4. Μέση απόδοση ανά κιλό φυτευμένων σκελίδων: 6-10 kg σκόρδα.   

 


 

 

ΣΠΑΝΑΚΙ

 

Spinacia oleracea

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 23 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 6 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 40 – 85


Παρατηρήσεις:
1. Το σπανάκι σπέρνεται απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Η φύτευση του σπανακιού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.
3. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σπανακιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες.

 


 

Αφήστε ένα σχόλιο