Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Ιανουάριος

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 02/01/2018 0 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Λαχανικών,

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

 

Πίνακας του Wassily Kandinsky, "Χειμερινά Τοπία" (1911) 

 

 

Σπορές & Φυτεύσεις Λαχανοκομικών τον Ιανουάριο για Υπαίθριες Καλλιέργειες

 

 

Στο ημερολόγιο σποράς λαχανικών του Ιανουαρίου παρουσιάζονται λαχανικά και κηπευτικά που φυτεύονται αυτήν την εποχή για υπαίθρια καλλιέργεια. Συγκεκριμένα, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για τις συνθήκες σποράς όπως και για την κατάλληλη μέθοδο και τεχνική με την οποία πραγματοποιείται η σπορά κάθε είδους. Με σκοπό τον εμπλουτισμό του, το ημερολόγιο ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Κοκκάρι)ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕΛΙΝΤΖΑΝΑ ΠΑΤΑΤΑ ΠΙΠΕΡΙΑ ΡΑΠΑΝΙ ΣΙΝΑΠΙ ΤΟΜΑΤΑ

 

 

 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Κοκκάρι)

 

Allium cepa var. cepa

 

 Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 35 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 5

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85

 

 

Παρατηρήσεις:

 

Η φύτευση του κοκκαριού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

 


 

 

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

 

 

Petroselinum Crispum

 

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85

 

 

Παρατηρήσεις:

 

Εμβάπτιση των σπόρων του μαϊντανού σε νερό για 24 ώρες πρό της σποράς.

 


 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ

 

Lactuca sativa

 

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 14

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Οι σπόροι φυτεύονται σχεδόν επιφανειακά διότι έχουν ανάγκη φωτός για να βλαστήσουν.

2. Η σπορά μαρουλιού πραγματοποιείται στις νοτιότερες και πιο θερμές περιοχές της χώρας.

3. Η σπορά πραγματοποιείται μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C και σε μη παγετόπληκτες περιοχές.

 


 

 

ΜΕΛΙΝΤΖΑΝΑ

 

Solanum melongena

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 15 - 35 OC

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 10

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 75 - 110

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Σπορά υπό κάλυψη σε θερμά σπορεία.

2. Μεταφύτευση έξω 15 - 21 ημέρες μετά την σπορά και μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό με θερμοκρασία εδάφους 15 OC.

 


 

 

ΠΑΤΑΤΑ

 

Solanum tuberosum

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 4 OC

Ημέρες συγκομιδής από φύτευση: 90 - 120

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Η φύτευση πραγματοποιείται το 3ο  δεκαήμερο του Ιανουαρίου στις θερμές περιοχές της Νότιας Ελλάδας.

2. Αφήνονται τουλάχιστον 2 οφθαλμοί, ή επιλέγονται μικρού μεγέθους κόνδυλοι ("πατατόσπορος") για αποφυγή τεμαχισμού των.

3. Τοποθέτηση και σκέπασμα τελάρων πατάτας με λινάτσα σε προστατευμένους χώρους με θερμοκρασία 16-18 OC, υψηλή υγρασία και χαμηλό φωτισμό.

4. Η φύτευση στο έδαφος πραγματοποιείται 15 - 30 ημέρες αργότερα σε μη παγετόπληκτες περιοχές ή αμέσως μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό.

 

 

ΠΙΠΕΡΙΑ

 

Capsicum annuum

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 21 - 35 OC

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 10

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 -100

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Σπορά υπό κάλυψη σε θερμά σπορεία.

2. Μεταφύτευση έξω 15 - 21 ημέρες μετά την σπορά και μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό.

3. Μερικές ημέρες στους 15 - 18 OC με μειωμένο νερό θα συμβάλουν στη σκληραγώγηση των φυτών και στη μείωση του μεταφυτευτικού σοκ. 

 


 

 

ΡΑΠΑΝΙ

 

Raphanus sativus

 

 

Θερμοκρασία εδάφους: 13 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 4

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Σπορά την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου στις πολύ θερμές περιοχές της Νοτίου Ελλάδας. 

2. Για παρατεταμένη συγκομιδή του ραπανιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες όταν η μέση ημερήσια θερμοκρασία φθάσει τους 15 οC. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες ραπανιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

 

 

ΣΙΝΑΠΙ

 

Brassica juncea

 

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 25 – 50

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Σπορά την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου στις πολύ θερμές περιοχές της Νοτίου Ελλάδας. 

2. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σιναπιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες όταν η μέση ημερήσια θερμοκρασία φθάσει τους 15 οC.

3. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί σινάπι τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

ΤΟΜΑΤΑ

 

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 15 - 35 οC

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 (23 - 24 OC) 

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 – 100

 

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Σπορά υπό κάλυψη σε θερμά σπορεία.

2. Η σκληραγώγηση των φυτών γίνεται με σταδιακή ελλάτωση του νερού και όχι με έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

3. Μεταφύτευση στο χωράφι  45 - 60 ημέρες μετά την σπορά ή 15 - 30 ημέρες μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό και με ελάχιστη νυκτερινή θερμοκρασία 7 OC.

4. Καλό είναι τα φυτά να καλύπτονται μέχρι η θερμοκρασία να φθάσει τους 29 OC.

 


 

Αφήστε ένα σχόλιο