Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Νοέμβριος

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 31/10/2017 0 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Λαχανικών,
 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

 

 

Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Οκτώβριος

Πίνακας της Patricia Sadler "November Fields"

 

 

 

Σπορές & Φυτεύσεις Λαχανοκομικών τον Νοέμβριο για Υπαίθριες Καλλιέργειες

 

Στο ημερολόγιο σποράς λαχανοκομικών του Νοεμβρίου παρουσιάζονται λαχανικά και κηπευτικά που φυτεύονται αυτήν την εποχή για υπαίθρια καλλιέργεια. Συγκεκριμένα, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για τις συνθήκες σποράς όπως και για την κατάλληλη μέθοδο και τεχνική με την οποία πραγματοποιείται η σπορά κάθε είδους. Με σκοπό τον εμπλουτισμό του, το ημερολόγιο ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΑΝΤΙΔΙ - ΑΡΑΚΑΣ - ΓΟΓΓΥΛΙ (Ρέβα) - ΚΑΡΟΤΟ -  ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Κοκκάρι) - ΜΑΡΟΥΛΙ - ΠΑΝΤΖΑΡΙ - ΠΡΑΣΟ - ΡΑΠΑΝΙ - ΡΟΚΑ - ΣΙΝΑΠΙ

 

 

 

 

Cichorium endivia

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 2 - 23 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 45 - 90

 

 

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή το αντίδι σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

 

Pisum sativum

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 9 - 13

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 80

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Εμβάπτιση των σπόρων του αρακά σε νερό για 4 ώρες πρό της σποράς.

2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί αρακάς τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

 

Brassica rapa var. rapa

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 – 90

 

 

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή η ρέβα σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

 

Daucus carota

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 21

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 120

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Η σπορά του καρότου γίνεται απευθείας στα πεταχτά ή σε γραμμές.

2. Το καρότο σπέρνεται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

3.Οι βραγιές έχουν ύψος 25 - 35 cm, με απόσταση από κέντρο σε κέντρο βραγιάς 1,5 m.

4. Για παρατεταμένη συγκομιδή του καρότου πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

 

Allium cepa var. cepa

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 35 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 5

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85

 

 

Παρατηρήσεις:

Η φύτευση του κοκκαριού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

 


 

 

 

Lactuca sativa

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 14

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Οι σπόροι φυτεύονται σχεδόν επιφανειακά διότι έχουν ανάγκη φωτός για να βλαστήσουν.

2. Για παρατεταμένη συγκομιδή του μαρουλιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες μαρουλιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

 


 

 

 

Beta vulgaris

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 8

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 50 – 80

 

 

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή του παντζαριού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

 

Allium ampeloprasum

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 35 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 150

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Η σπορά του πράσου πραγματοποιείται είτε σε σπορείο είτε απευθείας στις οριστικές θέσεις.

2. Μπορούν να συγκαλλιεργηθούν με καρότα και κρεμμύδια (κοκκάρια).

3. Αποφεύγεται η φύτευση του πράσου σε εδάφη που τα τρία τελευταία χρόνια έχουνε καλλιεργηθεί κρεμμύδια.

 


 

 

 

Raphanus sativus

 

Θερμοκρασία εδάφους: 13 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 4

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50

 

 

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή του ραπανιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες ραπανιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

 


 

 

 

Brassica juncea

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 25 – 50

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σιναπιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί σινάπι τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

Αφήστε ένα σχόλιο