Πότε, Που και Πως Φυτεύονται οι Υάκινθοι (Ζουμπούλια)

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 02/10/2017 0 Σχόλια Πότε, Που και Πως Φυτεύονται οι Βολβοί,

 


ΠΟΤΕ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΑΚΙΝΘΟΙ

 

Πότε, Που και Πως Φυτεύονται οι Υάκινθοι (Ζουμπούλια)

 

 

Εποχή φύτευσης και επιλογή θέσης

 

Πότε, Που και Πως Φυτεύονται οι Υάκινθοι (Ζουμπούλια)Οι Υάκινθοι - τα ζουμπούλια - με το λεπτό θελκτικό άρωμα των λουλουδιών τους, είναι βολβώδη φυτά εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, πολυετή, αν και οι καλλιεργούμενες ποικιλίες ανθοκομικά και πρακτικά στην μεν πρώτη περίπτωση περατώνουν τον κύκλο τους σε 2 έως 4 χρόνια, ενώ στην δεύτερη χρησιμοποιούνται ώς ετήσιες.

 

Η περίοδος φύτευσης των βολβών που προορίζονται για τον κήπο, την βεράντα ή το μπαλκόνι ξεκινά τον Σεπτέμβριο και διαρκεί μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου.

 

Οι υάκινθοι αναπτύσσονται εξίσου καλά και σε πλήρη έκθεση στον ήλιο αλλά και σε ελαφρά σκιά. Πολύ καλή απόκριση μάλιστα έχουν όταν φυτεύονται κάτω από φυλλοβόλα δέντρα διότι η ανθοφορία τους συντελείται πολύ πρίν η φυλλική επιφάνεια των δένδρων φθάσει στην πλήρη της ανάπτυξη.

 

Μολονότι οι βολβοί είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στο κρύο, είναι χρήσιμο σε περιοχές όπου η θερμοκρασία τον χειμώνα κατεβαίνει συχνά πιο χαμηλά από τους -5 με -8 0C, να καλύπτεται η επιφάνεια του εδάφους όπου έχουν φυτευθεί,  με μία στρώση άχυρου ή φλοιού πεύκου πάχους 8 με 10 cm. Με την άνοδο της θερμοκρασίας, αυτό το προστατευτικό στρώμα μπορεί να αφαιρεθεί.  

 

Για την επίτευξη εξαιρετικού χρωματικού αποτελέσματος συνιστάται να φυτεύονται οι υάκινθοι στο έδαφος σε ομάδες  των 5-12 βολβών της ίδιας ποικιλίας ή εάν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος να συνδυάζονται με άλλα ποώδη και βολβώδη φυτά των οποίων η ανθοφορία συμπίπτει με αυτήν των υακίνθων.

 


 

 

Προετοιμασία για φύτευση στο εδάφος

 

Ο υάκινθος αναπτύσσεται καλύτερα στα ελαφρά, μέτριας γονιμότητας και με άριστη αποστράγγιση εδάφη.  Όταν δεν είναι γνωστός ο τύπος του εδάφους ένας εμπειρικόςΠου και Πως Φυτεύονται οι Υάκινθοι (Ζουμπούλια) τρόπος εύρεσής του είναι η παρουσία ή όχι λιμνάζοντος νερού. Εάν 5-6 ώρες μετά από μια δυνατή βροχή ή από ένα “γερό” πότισμα το έδαφος έχει στραγγίξει, τότε είναι κατάλληλο - χρειάζεται να προστεθεί μόνο οργανική ουσία (κομπόστ ή τύρφη). Στην αντίθετη περίπτωση, όπου τα νερά παραμένουν, το έδαφος χρειάζεται μετάπλαση, δηλαδή την προσθήκη υλικών που θα βελτιώσουν την δομή του, καθιστώντας το κατάλληλο για την φύτευση των βολβών του υακίνθου. Η μετάπλαση γίνεται με την προσθήκη οργανικών υλικών (κομπόστ ή τύρφης) αλλά και ανόργανων όπως είναι ο περλίτης, ο βερμικουλίτης και ο ζεόλιθος.

 

Σε ελαφράς σύστασης έδαφος προστίθεται οργανική ουσία σε αναλογία όγκου εδάφους-οργανικής ουσίας (τύρφης ή κομπόστ) 4:1. Εάν το χώμα που πρόκειται να φυτευθούν οι βολβοί είναι περισσότερο αργιλώδες προστίθεται τύρφη ή κομπόστ μαζί με περλίτη ή ζεόλιθο σε αναλογία 1:1:1. Πριν την ενσωμάτωση όλων των υλικών στο έδαφος, το οποίο θα κατεργασθεί μέχρι βάθους 40 cm, γίνεται η βασική λίπανση του υακίνθου, διασκορπίζοντας 80 – 100 g λιπάσματος του τύπου 10-10-10 για κάθε τετραγωνικό μέτρο.

 


 

 

Προετοιμασία για φύτευση σε γλάστρα

 

Πότε και Πως Φυτεύονται οι Υάκινθοι (Ζουμπούλια)

 

 

 

 

Προτού φυτευθούν οι βολβοί σε γλάστρα ή σε διαφορετικού τύπου φυτοδοχεία, εξασφαλίζεται η καλή αποστράγγισή τους αφενός ανοίγοντας τρύπες στον πάτο των φυτοδοχείων και αφετέρου προσθέτοντας στον πυθμένα τους ένα στρώμα πάχους 3-5 cm ελαφρόπετρας  μεγέθους φουντουκιού. Έπειτα συντίθεται το εδαφικό μίγμα που αποτελείται από καλής ποιότητας  συσκευασμένο κηπαίο χώμα, τύρφη ή κομπόστ και περλίτη, σε αναλογία 1:1:1 και βρέχεται καλά.

 

 

 

 


 

 

Φύτευση στο έδαφος

 

 

Που και Πως Φυτεύονται οι Υάκινθοι (Ζουμπούλια)

 

Οι φυτευτικοί χειρισμοί πραγματοποιούνται φορώντας γάντια, διότι η επαφή του γυμνού δέρματος με την επιφάνεια του βολβού μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

 

Η φύτευση μπορεί να γίνει είτε κατά ξεχωριστές θέσεις είτε ομαδικά. Στις ξεχωριστές θέσεις ανοίγεται τρύπα και φυτεύεται ένας βολβός υακίνθου. Στην ομαδική φύτευση οι βολβοί τοποθετούνται σε αυλάκια ή σε μια ευρύτερη περιοχή αφού πρώτα έχει μετατοπισθεί το χώμα. Ύστερα σκεπάζονται με το χώμα και πατιέται ελαφρά το έδαφος. Η φύτευση στις θερμές περιοχές πραγματοποιείται σε βάθος 10 έως 15 εκατοστά ενώ στις ψυχρότερες περιοχές οι βολβοί τοποθετούνται σε βάθος 15 έως 20 εκατοστά. Η απόσταση από βολβό σε βολβό κυμαίνεται από 8 έως 15 εκατοστά. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία φύτευσης ακολουθεί άφθονο πότισμα.

 

 


 

 

Φύτευση σε γλάστρες


Πότε, Που και Πως Φυτεύονται οι Υάκινθοι (Ζουμπούλια)

 

Οι γλάστρες ή τα φυτοδοχεία στα οποία θα φυτευθούν οι βολβοί του υακίνθου θα πρέπει να είναι πλήρως εκτεθειμένα  στον ήλιο.

 

Κατάλληλα φυτοδοχεία για την φύτευση των βολβών είναι εκείνα των οποίων το βάθος είναι μεγαλύτερο των 20 cm. Εάν πρόκειται να φυτευθούν πολλοί βολβοί μαζί σε μία γλάστρα ή φυτοδοχείο η μεταξύ τους απόσταση συνιστάται να είναι με εκατοστά για αρτιότερο οπτικά αποτέλεσμα. 

 
Η φύτευση πραγματοποιείται φορώντας γάντια. Αρχικά ρίχνεται ποσότητα εδαφικού μίγματος μέχρι περίπου το 1/3 της γλάστρας. Ύστερα τοποθετείται ο βολβός και καλύπτεται με το εδαφικό μίγμα μέχρι 2-3 cm απόσταση από τα “χείλη” του φυτοδοχείου. Αμέσως μετά ακολουθεί άφθονο πότισμα

 


 

Αφήστε ένα σχόλιο