Πότε, Που και Πως Φυτεύονται οι Αμαρυλλίδες

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 25/09/2017 0 Σχόλια Πότε, Που και Πως Φυτεύονται οι Βολβοί,

 

ΠΟΤΕ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΕΣ

 

 

 

Εποχή φύτευσης και επιλογή θέσης

 

 

 

Οι αμαρυλλίδες είναι πολυετή βολβώδη φυτά τα οποία φυτεύονται από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Στις θερμότερες περιοχές της Ελλάδας διατηρούν το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον φύλλωμά τους όλον τον χρόνο. Για να αναπτυχθούν χρειάζονται πλήρη έκθεση στον ήλιο (όπου δημιουργούν ισχυρότερα ανθικά στελέχη) ή ελαφρά σκιά όσο πιο νότια καλλιεργούνται. Προκειμένου να επιτευχθεί εξαιρετικό χρωματικό αποτέλεσμα συνιστάται να φυτεύονται σε ομάδες των 5-12 βολβών της ίδιας ποικιλίας.

 

Οι αμαρυλλίδες είναι κατάλληλες για καλλιέργεια και σε εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι πρέπει να είναι αρκετά φωτεινοί και πολύ καλά αεριζόμενοι.

 

 


 

 

Προετοιμασία για φύτευση στο εδάφος


 
Η αμαρυλλίδα αναπτύσσεται καλύτερα στα ελαφρά, με άριστη αποστράγγιση, εδάφη.  Όταν δεν είναι γνωστός ο τύπος του εδάφους ένας εμπειρικός τρόπος εύρεσής του είναι η παρουσία ή όχι λιμνάζοντος νερού. Εάν  5-6 ώρες μετά από μια δυνατή βροχή ή από ένα “γερό” πότισμα το έδαφος έχει στραγγίξει, τότε είναι κατάλληλο - χρειάζεται να προστεθεί μόνο οργανική ουσία (κομπόστ ή τύρφη). Στην αντίθετη περίπτωση, όπου τα νερά παραμένουν,  το έδαφος χρειάζεται μετάπλαση, δηλαδή την προσθήκη υλικών που θα βελτιώσουν την δομή του, καθιστώντας το κατάλληλο για την φύτευση των βολβών της αμαρυλλίδας. Η μετάπλαση γίνεται με την προσθήκη οργανικών υλικών (κομπόστ ή τύρφης) αλλά και ανόργανων όπως είναι ο περλίτης, η ελαφρόπετρα, κ.α.


Σε ελαφράς σύστασης έδαφος προστίθεται οργανική ουσία σε αναλογία όγκου εδάφους-οργανικής ουσίας (τύρφης ή κομπόστ) 4:1. Εάν το χώμα που πρόκειται να φυτευθούν οι βολβοί είναι περισσότερο αμμώδες προστίθεται οργανική ουσία (τύρφη ή κομπόστ) σε αναλογία 1:1. Εάν είναι αργιλώδες (πηλώδες, βαρύ) προστίθεται τύρφη ή κομπόστ μαζί με περλίτη ή ελαφρόπετρα σε αναλογία 1:1:1. Πριν την ενσωμάτωση όλων των υλικών στο έδαφος γίνεται η βασική λίπανση της αμαρυλλίδας, διασκορπίζοντας 80 – 100 g λιπάσματος του τύπου 1:1:1 για κάθε τετραγωνικό μέτρο.

 


 

 

Προετοιμασία για φύτευση σε γλάστρα

 

 

 

 

Πρίν φυτευθούν οι βολβοί σε γλάστρα ή σε διαφορετικού τύπου φυτοδοχεία, εξασφαλίζεται η καλή αποστράγγισή τους αφενός ανοίγοντας τρύπες στον πάτο των φυτοδοχείων και αφετέρου προσθέτοντας στον πυθμένα τους ένα στρώμα πάχους 3-5 cm  ελαφρόπετρας  μεγέθους φουντουκιού. Στην περίπτωση που το φυτοδοχείο δεν είναι το ίδιο βαρύ για να μπορέσει να αντέξει την ανάπτυξη της αμαρυλλίδας και για να μην πέφτει με το παραμικρό, τότε προστίθεται στον πυθμένα πέτρα, χαλίκι ή ποταμίσια άμμος. Επειτα συντίθεται το εδαφικό μίγμα που αποτελείται από καλής ποιότητας  συσκευασμένο κηπαίο χώμα, τύρφη ή κομπόστ και περλίτη, σε αναλογία 1:1:1 και βρέχεται καλά.

 

 

 


 

 

Φύτευση στο έδαφος


 

 

 

Η φύτευση μπορεί να γίνει είτε κατά ξεχωριστές θέσεις είτε ομαδικά. Στις ξεχωριστές θέσεις ανοίγεται τρύπα και φυτεύεται ένας βολβός αμαρυλλίδας. Στην ομαδική φύτευση οι βολβοί τοποθετούνται σε αυλάκια ή σε μια ευρύτερη περιοχή αφού πρώτα έχει μετατοπισθεί το χώμα. Ύστερα σκεπάζονται με το χώμα και πατιέται ελαφρά το έδαφος. Η φύτευση στις θερμές περιοχές πραγματοποιείται αφήνοντας το 1/3 του βολβού  να εξέχει πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, ενώ στις ψυχρότερες περιοχές οι βολβοί τοποθετούνται σε βάθος 12 έως 15 εκατοστά. Η απόσταση από βολβό σε βολβό κυμαίνεται από 15 έως 20 εκατοστά. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία φύτευσης ακολουθεί άφθονο πότισμα.

 

 

 


 

 

Φύτευση σε γλάστρες


 

 

Κατάλληλα φυτοδοχεία για την φύτευση μεμονωμένων βολβών είναι εκείνα των οποίων η διάμετρος είναι 2,5 με 5 πόντους μεγαλύτερη από την διάμετρο των βολβών. Εάν πρόκειται να φυτευθούν πολλοί βολβοί μαζί σε μία γλάστρα ή φυτοδοχείο η μεταξύ τους απόσταση συνιστάται να είναι 2,5 με 5 εκατοστά για αρτιότερο οπτικά αποτέλεσμα.

 
Η φύτευση  πραγματοποιείται  αφήνοντας το 1/3 του βολβού  να εξέχει πάνω από την επιφάνεια. Αμέσως μετά ακολουθεί άφθονο πότισμα.


Εάν είναι επιθυμητό, εφόσον η γλάστρα βρίσκεται σε κάποιον εξωτερικό χώρο, όταν ξεκινήσει η ανθοφορία της αμαρυλλίδας και για την επιμήκυνση της, μπορεί να μεταφερθεί σε εσωτερικό.

 

Αφήστε ένα σχόλιο