Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Σεπτέμβριος

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 31/08/2017 1 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Λαχανικών,

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

 

 

Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Σεπτέμβριος

Πίνακας του Edmund Blair Leighton (1852 – 1922)

 

 

 

Σπορές & Φυτεύσεις τον Σεπτέμβριο για Υπαίθριες Καλλιέργειες

 

Στο ημερολόγιο σποράς λαχανικών του Σεπτεμβρίου παρουσιάζονται λαχανικά και κηπευτικά που φυτεύονται αυτήν την εποχή για υπαίθρια καλλιέργεια. Συγκεκριμένα, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για τις συνθήκες σποράς όπως και για την κατάλληλη μέθοδο και τεχνική με την οποία πραγματοποιείται η σπορά κάθε είδους. Με σκοπό τον εμπλουτισμό του, το ημερολόγιο ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΑΝΗΘΟΣ - ΑΝΘΡΙΣΚΟΣ (Μυρώνι) - ΑΝΤΙΔΙ - ΑΡΑΚΑΣ - ΓΟΓΓΥΛΙ (Ρέβα) - ΓΟΥΛΙ (Γογγυλοκράμβη) - ΚΑΡΟΤΟ - ΚΑΥΚΑΛΗΘΡΑ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ - ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Κοκκάρι) - ΛΑΧΑΝΟ - ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ - ΜΑΡΟΥΛΙ - ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΠΑΝΤΖΑΡΙ - ΠΡΑΣΟ - ΡΑΠΑΝΙ - ΡΟΚΑ - ΣΕΛΙΝΟ - ΣΙΝΑΠΙ - ΣΠΑΝΑΚΙ

 

 

 

ΑΝΗΘΟΣ

 

Anethum graveolens

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 17 - 22 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 120 - 150

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Δεν θάβονται ή καλύπτονται οι σπόροι.

2. Για παρατεταμένη συγκομιδή ο άνηθος σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

ΑΝΘΡΙΣΚΟΣ (Μυρώνι)

 

Anthriscus cerefolium

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 15 - 18 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 14

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 90

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Σπορά σε σπορείο ή απευθείας στο έδαφος.

2. Η μεταφύτευση του ανθρίσκου πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ειδάλλως είναι προτιμότερη η απευθείας σπορά.

3. Το μυρώνι σπείρεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

ΑΝΤΙΔΙ

 

Cichorium endivia

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 2 - 23 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 45 - 90

 

 

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή το αντίδι σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

ΑΡΑΚΑΣ

 

Pisum sativum

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 9 - 13

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 80

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Εμβάπτιση των σπόρων του αρακά σε νερό για 4 ώρες πρό της σποράς.

2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί αρακάς τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

ΓΟΓΓΥΛΙ (Ρέβα)

 

Brassica rapa var. rapa

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 – 90

 

 

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή η ρέβα σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

ΓΟΥΛΙ (Γογγυλοκράμβη)

 

Brassica oleracea var. gongilodes

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 50 - 70

 

 

Παρατηρήσεις:

Το γούλι σπέρνεται απευθείας στις οριστικές θέσεις.

 


 

 

ΚΑΡΟΤΟ

 

Daucus carota

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 21

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 120

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Η σπορά του καρότου γίνεται απευθείας στα πεταχτά ή σε γραμμές.

2. Το καρότο σπέρνεται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

3.Οι βραγιές έχουν ύψος 25 - 35 cm, με απόσταση από κέντρο σε κέντρο βραγιάς 1,5 m.

4. Για παρατεταμένη συγκομιδή του καρότου πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

ΚΑΥΚΑΛΗΘΡΑ

 

Tordylium apulum

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 18 - 22 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 12 - 21

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 100 - 120

 


 

 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

 

Brassica oleracea var. botrytis

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 240

 

 

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή του κουνουπιδιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Κοκκάρι)

 

Allium cepa var. cepa

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 35 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 5

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85

 

 

Παρατηρήσεις:

Η φύτευση του κοκκαριού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

 


 

 

ΛΑΧΑΝΟ

 

Brassica oleracea var. capitata

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 110

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Η σπορά του λάχανου πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.

2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχουν ξανακαλλιεργηθεί λάχανα τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

 

Petroselinum Crispum

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85

 

 

Παρατηρήσεις:

Εμβάπτιση των σπόρων του μαϊντανού σε νερό για 24 ώρες πρό της σποράς.

 


 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ

 

Lactuca sativa

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 14

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Οι σπόροι φυτεύονται σχεδόν επιφανειακά διότι έχουν ανάγκη φωτός για να βλαστήσουν.

2. Για παρατεταμένη συγκομιδή του μαρουλιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες μαρουλιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

 


 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

 

Brassica oleracea var. italic

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 150 - 180

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Η σπορά του μπρόκολου πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.

2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχουν ξανακαλλιεργηθεί μπρόκολα τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

ΠΑΝΤΖΑΡΙ

 

Beta vulgaris

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 – 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 8

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 50 – 80

 

 

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή του παντζαριού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

 

ΠΡΑΣΟ

 

Allium ampeloprasum

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 35 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 150

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Η σπορά του πράσου πραγματοποιείται είτε σε σπορείο είτε απευθείας στις οριστικές θέσεις.

2. Μπορούν να συγκαλλιεργηθούν με καρότα και κρεμμύδια (κοκκάρια).

3. Αποφεύγεται η φύτευση του πράσου σε εδάφη που τα τρία τελευταία χρόνια έχουνε καλλιεργηθεί κρεμμύδια.

 


 

 

ΡΑΠΑΝΙ

 

Raphanus sativus

 

Θερμοκρασία εδάφους: 13 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 4

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50

 

 

Παρατηρήσεις:

Για παρατεταμένη συγκομιδή του ραπανιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες ραπανιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

 


 

 

ΡΟΚΑ

 

Eruca sativa

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 25 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 21

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 40 – 50

 

 

Παρατηρήσεις:

Η σπορά της ρόκας γίνεται απευθείας στις οριστικές θέσεις. Πραγματοποιείται στα πεταχτά ή σε γραμμές επάνω σε βραγιές.

 


 

 

ΣΕΛΙΝΟ

 

Apium graveolens

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 21 – 24 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 – 120

 

 

Παρατηρήσεις:

Η σπορά του σέλινου γίνεται σε σπορείο ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.

 


 

 

ΣΙΝΑΠΙ

 

Brassica juncea

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 25 – 50

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σιναπιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί σινάπι τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

ΣΠΑΝΑΚΙ

 

Spinacia oleracea

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 23 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 6 - 10

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 40 – 85

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Το σπανάκι σπέρνεται απευθείας στις οριστικές θέσεις.

2. Η φύτευση του σπανακιού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

3. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σπανακιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες μέχρι η μέση ημερήσια θερμοκρασία να φθάσει τους 15 °C ή 6 εβδομάδες πριν από την έλευση του πρώτου παγετού.

 


 

1 Σχόλια

Γιαννης:
13/09/2017, 07:36:43 PM
Απάντηση

Πολύ ενδιαφέρον

Αφήστε ένα σχόλιο