Κουνουπίδι-Καλλιέργεια

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 31/07/2017 0 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Λαχανικών,

 

 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ


 

Καλλιέργεια – Εχθροί & Ασθένειες (Οπτικός οδηγός αναγνώρισης)


 


ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Brassica oleraceae var. botryris

                                               


 

 

ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Κλίμα

1. Ήπιες θερμοκρασίες, δροσερό περιβάλλον.

2. Το κουνουπίδι λαχανοκομικά διακρίνεται σε δύο κατηγορίες ποικιλιών, στις πρώιμες και στις όψιμες. Αποφασιστική διαφορά μεταξύ τους είναι η απαίτηση ή όχι σε έκθεση χαμηλών θερμοκρασιών προκειμένου να παράξουν ανθοκεφαλές (εαρινοποίηση). Οι πρώιμες δεν απαιτούν την έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες ενώ οι όψιμες απαιτούν.

3. Το κατάλληλο θερμοκρασιακά εύρος για τις όψιμες ποικιλίες κυμαίνεται από 7 έως 20 0C (με άριστο για τον κανονικό σχηματισμό κεφαλών τους 7 – 12 0C), το οποίο για τις πρώιμες είναι λίγο μεγαλύτερο και κυμαίνεται μεταξύ 16 έως 25 0C.

4. Οι πρώιμες ποικιλίες εκτειθέμενες σε θερμοκρασίες 9 – 12 0C καθυστερούν να παράξουν ανθοκεφαλές ενώ σε θερμοκρασίες μικρότερες των 7 0C ή μεγαλύτερες των 21 – 25 0C δεν παράγουν καθόλου.

5. Οι χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες είναι απαραίτητες στις όψιμες ποικιλίες κουνουπιδιού για τον σχηματισμό ποιοτικής κεφαλής δεν πρέπει σε καμμιά περίπτωση να είναι μικρότερες των 0 0C διότι τότε επέρχεται ζημία. Στούς 0 με -5 0C η κάλυψη των ανθοκεφαλών με τα φύλλα μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια αλλά από τους -6 0C και κάτω η καλλιέργεια ζημειώνεται ανεπανόρθωτα.

6. Για τις όψιμες ποικιλίες θερμοκρασίες κάτω των 10 0C, όταν τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο των 5 – 7 φύλλων, έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πρόωρων και μικρών κεφαλών.

 

Έδαφος

1. Γόνιμο, βαθύ, αμμοπηλώδες, με ικανότητα συγκράτησης υγρασίας αλλά και καλά αποστραγγιζόμενο.

2. Σημαντικό παράγοντα πρωίμισης για το κουνουπίδι αποτελεί η επιλογή της καλλιέργειάς του σε ελαφράς σύστασης εδάφη με την προυπόθεση της επάρκειας νερού προς άρδευση.

3. Το κουνουπίδι αναπτύσσεται σε εδάφη με εύρος pH από 5 – 7,5 αλλά ευδοκιμεί σε εδάφη με pH 6 – 7. Όταν το pH είναι 5 – 6 εκδηλώνεται τροφοπενία μολυβδαινίου (Mo) η οποία αντιμετωπίζεται με την χρήση κατάλληλων λιπασμάτων.

 


 


 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Βαθιά άροση

Εφόσον το χώμα βρίσκεται σε ρώγο, ενσωμάτωση 2-4 τόννων κοπριάς σε βάθος 30-40cm.

Κανονική άροση

Ενσωμάτωση βασικής εφαρμογής λιπασμάτων σε βάθος 20cm.

Επιφανειακή κατεργασία

Λίγες ημέρες προ της εγκατάστασης των φυτών σβάρνισμα ή φρεζάρισμα.

 


 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 

Φθινοπωρινή-χειμερινή καλλιέργεια

Σπορά από Μάιο έως τον Ιούνιο.

Ανοιξιάτικη καλλιέργεια

Σπορά από Ιούλιο έως τον Αύγουστο.

Καλοκαιρινή καλλιέργεια

Σπορά από Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο.

  

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

Διάρκεια καλλιέργειας

Από 90 μέχρι 150 ημέρες.

Σπορά

1. Σπορά σε θερμό ή ψυχρό σπορείο με 20-26 g ανά 10 έως 12 m2, ποσότητα που επαρκεί για την κάλυψη ενός στρέμματος.

2. Απευθείας φύτευση στις οριστικές θέσεις.

3. Η μεταφύτευση των νεαρών σποροφύτων γίνεται όταν αποκτήσουν 4 - 6 πραγματικά φύλλα, περίπου 30 με 45 ημέρες μετά την σπορά.

Αποστάσεις φύτευσης

Αναλόγως της ποικιλίας και της τεχνικής της καλλιέργειας επί των γραμμών 0,40-0,75 cm και ανάμεσα στις γραμμές 0,60-0,90 cm.

Καλλιεργητικές φροντίδες

1. Γίνεται κάλυψη με χώμα στην περιοχή της βάσης των φυτών για την δημιουργία ισχυρώτερου ριζικού συστήματος.

2. Για την καταπολέμηση των ζιζανίων πραγματοποιούνται σκαλίσματα ή γίνονται περάσματα με μηχανικά μέσα ή εφαρμόζονται τα κατάλληλα και εγκεκριμένης χρήσης ζιζανιοκτόνα σκευάσματα.

3. Δύο εβδομάδες προ της συγκομιδής γίνεται κάλυψη της ανθοκεφαλής με τα φύλλα για να αποφευχθεί η έκθεση της στην ηλιακή ακτινοβολία, στην σκόνη και στην βροχή, ώστε το συγκομιζόμενο προιόν να είναι υψηλής ποιότητος.

  

 

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

Το κουνουπίδι εκτός των κυρίων μακροστοιχείων χρειάζεται επαρκείς ποσότητες βορίου (Bo), μολυβδαινίου (Mo), μαγγανίου (Mn) και μαγνησίου (Mg).

1. Ενδεικτική βασική (στο στρέμμα) καλλιέργειας κουνουπιδιού:

7-10 kg Ν (27-38kg Θειικής αμμωνίας 26-0-0), 10-15 kg P2O5 (50-75kg Υπερφωσφορικού απλού 0-20-0), 15-25 kg Κ2Ο (30-50kg Θειικού καλίου 0-0-50)

2. Ενδεικτική επιφανειακή (στο στρέμμα) καλλιέργειας κουνουπιδιού:

   Πρώτη εφαρμογή

   Δύο εως τρεις εβδομάδες από την μεταφύτευση με 4-5 kg Ν

   Δεύτερη εφαρμογή

   Στο στάδιο έναρξης ανάπτυξης των κεφαλών με 4-5 kg Ν και 3-5 kg Κ2Ο

  

 

ΑΡΔΕΥΣΗ

 

1. Το κουνουπίδι παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα στο αλατούχο νερό.

2. Με την μέθοδο της τεχνητής βροχής οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για κάθε καλλιεργητική περίοδο ανέρχονται σε 300 – 350 m3/στρέμμα ( για την Κύπρο σε 360 – 390 m3/στρέμμα), ενώ όταν επιλέγεται η στάγδην οι ποσότητες ανέρχονται σε 260 – 300 m3/στρέμμα (και για την Κύπρο σε 310 – 330 m3/στρέμμα).

  

 

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

 

Κρεμμύδι – Τομάτα – Αντίδι

  

 

ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  (ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)

 

 

1. Εχθροί

 

 

1.1. Μύγα των σταυρανθών (Delia radicum)

 

Κουνουπίδι εχθροί, Μύγα των σταυρανθών Delia radicum 1                


 

 

1.2 Πιερίδα του λάχανου (Pieris brassicae)

 


 

 

1.3 . Αφίδες (Lipaphis erysimi)


 

 

1.4.  Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (Myzus persicae)

 


 

 

 

2. Ασθένειες

 

2.1. Καρκίνωση των σταυρανθών (Plasmodiophora brassicae)

 


 

 

2.2 Σκληρωτινίαση (Sclerotinia sclerotiorum)

 


 

 

2.3. Αλτερναριώση (Alternaria brassicae)


 

 

 

2.4. Βακτηρίωση (Xanthomonas campestris

 


 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

 

               

1. Κουνουπίδι "Snowball Erfurter"


 

 

 

2.  Κουνουπίδι "Bermuda F1"

 


 

 

 

3. Κουνουπίδι "Corsica F1"


 

 

4. Κουνουπίδι "Sicily Purple"

 


 

 

Αφήστε ένα σχόλιο