Λάχανο-Καλλιέργεια

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 30/06/2017 0 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Λαχανικών,

 

ΛΑΧΑΝΟ -  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

Καλλιέργεια – Εχθροί & Ασθένειες (Οπτικός οδηγός αναγνώρισης)

 

 

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Brassica oleracea  var. capitata (L.)

 

                                              Κράμβη η λαχανώδης ποικ. η κεφαλωτή

 

 

 

ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Κλίμα: Ψυχρό και υγρό αλλά το λάχανο προσαρμόζεται σε ποικίλα κλιματικά περιβάλλοντα. Ελάχιστη θερμοκρασία -5 0 C. Θερμοκρασίες κοντά στους 00C την περίοδο της ωρίμανσης, βελτιώνουν την ποιότητα.

Έδαφος: Έδαφος γόνιμο, βαθύ, αμμοπηλώδες, με ικανότητα συγκράτησης υγρασίας αλλά καλά αποστραγγιζόμενο, όχι αλατούχο, με pH 6,0-6,8.

 


 

 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Βαθυά άροση: Εφόσον το χώμα βρίσκεται σε ρώγο, ενσωμάτωση 2-4 τόννων κοπριάς ανά στρέμμα σε βάθος 30-40cm.

Κανονική άροση: Ενσωμάτωση βασικής εφαρμογής λιπασμάτων σε βάθος 10-20cm.

Επιφανειακή κατεργασία: Λίγες ημέρες προ της εγκατάστασης των φυτών σβάρνισμα ή φρεζάρισμα.

 


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 

Φθινοπωρινή-χειμερινή καλλιέργεια: Σπορά από Μάιο έως τον Ιούλιο.

Ανοιξιάτικη καλλιέργεια:  Σπορά από Αύγουστο έως Σεπτέμβριο.

Καλοκαιρινή καλλιέργεια:  Σπορά από Ιανουάριο έως Απρίλιο.

 


 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

Σπορά: 30-50g σπόρου ηλικίας άνω των 4 μηνών σε 20m2 σπορείου για την κάλυψη 1 στρέμματος. Βλάστηση σπόρου 5-7 ημέρες σε θερμοκρασία εδάφους 15-200 C.

Μεταφύτευση: Μόλις τα φυτάρια αποκτήσουν 4-6 πραγματικά φύλλα, και σε αποστάσεις 25-60 cm επί των γραμμών και 50-90 cm ανάμεσα στις γραμμές, αναλόγως εποχής και ποικιλίας.

Καλλιεργητικές φροντίδες: Για την καταπολεμηση των ζιζανίων σκαλίσματα, ή πέρασμα με μηχανικά μέσα, ή εφαρμογή κατάλληλων ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων προ ή αμέσως μετά την μεταφύτευση.

 


 

 

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

Πέρα από τα μακροστοιχεία, το φυτό χρειάζεται επαρκείς ποσότητες Μg, Β και Mn.

1. Ενδεικτική βασική (στο στρέμμα):

   7-10 kg Ν, 15-20 kg P2O5, 15-25 kg Κ2Ο.

2. Ενδεικτική επιφανειακή (στο στρέμμα):

   Πρώτη εφαρμογή

   Δύο εως τρείς εβδομάδες από την μεταφύτευση με 4-5 kg Ν.

   Δεύτερη εφαρμογή

   Στο στάδιο έναρξης ανάπτυξης των κεφαλών με 4-5 kg Ν.

 


 

 

ΑΡΔΕΥΣΗ

 

Απαιτητική σε νερό καλλιέργεια, ενώ κρίσιμο είναι το στάδιο σχηματισμού της κεφαλής. Η μέθοδος του καταιονισμού δεν ενδύκνειται.

 


 

 

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

 

Λάχανο – Καρότο – Τομάτα, Πιπεριά ή Κολοκύθι.

 


 

 

ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  (ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)

 

1. Εχθροί

 

1.1. Μύγα των σταυρανθών (Delia radicum)

 

 


 

 

1.2 Πιερίδα του λαχάνου (Pieris brassicae)

 

 


 

 

1.3 Πράσινη Αφίδα (Myzus persicae)

 

 


 

 

1.4 Αφίδες (Brevicoryne brassicae)

 

 


 

 

1.5 Αφίδες (Lipaphis erysimi)

 

 


 

 

1.6 Αγρότιδες (Agrotis spp.)

 

 


 

 

1.7 Νηματώδεις (Meloidogyn spp.)

 

 


 

 

 

2. Ασθένειες

 

2.1. Καρκίνωση των σταυρανθών (Plasmodiophora brassicae)

 

 


 

 

2.2 Σκληρωτινίαση (Sclerotinia sclerotiorum)

 

 


 

 

2.3 Αλτερναρίωση (Alternaria brassicae)

 

 

 


 

 

2.4 Ωίδιο (Erysiphe cruciferarum)

 

 


 

 

2.5 Κερκοσπορίωση (Cercospora brassicicola)

 

 


 

 

2.6 Φόμοψη (Phoma lingam)

 

 


 

 

2.7 Περονόσπορος (Peronospora brasicae)

 

                                                                      

 


 

 

2.8 Βακτηριώσεις (Xanthomonas campestris)

 

 


 

 

2.9 Aσθένειες λαιμού - Τήξεις σπορίων (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani)

 

 

 


 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

 

1. Kalibro F1  

 

 


 

 

2. Corton F1

 

 


 

 

3. Red Wizard F1

 

 


 

 

4. Flight F1

 

 


 

 

5. Λάχανο Ντόπιο

 

 


Αφήστε ένα σχόλιο