Η Σπορά Χλοοτάπητα (Γκαζόν) στον Κήπο

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 15/09/2021 0 Σχόλια Σπορά, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Φροντίδα του Γκαζόν (Χλοοτάπητα),

 

Η Σπορά Χλοοτάπητα (Γκαζόν) στον Κήπο

 

1

 

 

Η σπορά χλοοτάπητα (γκαζόν) στον ιδιωτικό κήπο και στους πρόσφορους επαγγελματικούς χώρους, μπορεί να γίνει άμεσα από τους ενδιαφερόμενους, δίχως την καταφυγή σε εξειδικευμένα συνεργεία και σε εργολάβους πρασίνου. Ωστόσο χωρίς να πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία, ένα ορισμένο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να είναι επιτυχημένη η σπορά χλοοτάπητα αλλά και η εγκατάστασή του. Και μαζί με αυτά, αναγκαίος είναι και ο βασικός εξοπλισμός, που κρίνεται απαραίτητος για κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας σποράς.

 

 

Κατηγορίες Αγρωστωδών Κατάλληλων για την Δημιουργία Γκαζόν

 

Φρέζα στον Κήπο πριν την Σπορά Χλοοτάπητα

 

 

Όλα τα φυτά που δημιουργούν χλοοτάπητες κατατάσσονται σε μιά από τις δύο κατηγορίες:

  • Στα Αγρωστώδη Ψυχρής Εποχής
  • Και στα Αγρωστώδη Θερμής Εποχής

Οι βασικές διαφορές τους ανάγονται τόσο στις κλιματικές συνθήκες όσο και στον τρόπο ανάπτυξης τους σε σχέση με τις εποχές του έτους. Η επίδραση δε των χαμηλών θερμοκρασιών είναι καθοριστικές για την εμφάνισή τους. Έτσι, τα Αγρωστώδη Ψυχρής Εποχής διατηρούν το πράσινο χρώμα τους όλο τον χρόνο, σε αντίθεση με τα Αγρωστώδη Θερμής Εποχής, τα οποία τον χειμώνα, με την πτώση των θερμοκρασιών, εισέρχονται σε λήθαργο και χάνουν το πράσινο χρώμα τους, καθώς κιτρινίζουν. Με την άνοδο βέβαια των θερμοκρασιών την άνοιξη, ξεκινούν και πάλι να αναπτύσσονται επανακτώντας το πράσινο χρώμα.

Οι χλοοτάπητες που δημιουργούν τα φυτά Θερμής Εποχής είναι μεταξύ άλλων κατάλληλοι για οικιακούς κήπους και επαγγελματικούς χώρους που δεν αξιοποιούνται την χειμερινή περίοδο (εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχιακές μονάδες νησιών, κα.). Από την άλλη, τα φυτά Ψυχρής Εποχής δημιουργούν γκαζόν κατάλληλο για κήπους και επαγγελματικούς χώρους που αξιοποιούνται όλο το έτος.

Στα ψυχρόφιλα είδη περιλαμβάνονται εκείνα του γένους Φεστούκα (Festuca sp.), η Πόα (Poa pratensis), το Λόλιο (Lolium perenne), τα είδη του γένους Άγροστη (Agrostis sp.) καθώς και τα μίγματα αυτών.

Στα θερμόφιλα είδη περιλαμβάνονται τα φυτά Ουγκάντα (Cynodon dactylon), Ζοϋσία (Zoysia sp.), Πασπάλουμ (Paspalum sp.), Κικούγιου (Pennisetum sp.), Στενόταφρος (Stenotaphrum secundatum), και η Διχόνδρα (Dichondra repens) - μολονότι δεν ανήκει στα αγρωστώδη.

 

 

Προσπαρτικές Εργασίες

 

3

 

 

Αμέσως πιο κάτω περιγράφονται τα διαδοχικά στάδια εργασιών μέχρι την φάση της σποράς.

Αφαίρεση Μπαζών

Αφαιρούνται όλα τα εμφανή μπάζα, οι μέσου και μεγάλου μεγέθους πέτρες, καθώς και τα συντρίμια που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 5 εκατοστά.

Προσθήκη Χώματος

Εάν δεν υπάρχει εδαφολογική ανάλυση, η οποία ενημερώνει για την κατάσταση, ποιότητα και καταλληλότητα του εδάφους, συνιστάται η προσθήκη κηπαίου χώματος για γκαζόν. Η ποσότητά του θα πρέπει να είναι τόση όση για την δημιουργία ενός στρώματος 10 εκατοστών.  

Ζιζανιοκτονία

Πραγματοποιείται ζιζανιοκτονία, με τουλάχιστον δύο εφαρμογές ανά 14 ημέρες. Ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή για τις δόσεις εφαρμογής καθώς και για την ασφάλεια του χρήστη. Εάν στον προς σπορά χώρο εντοπιστούν φυτά Κύπερης (Cyperus spp.), αυτά δεν καταπολεμούνται με ζιζανιοκτόνα. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται η αφαίρεση του εδάφους μέχρι βάθους 30 τουλάχιστον εκατοστών και η αντικατάστασή του με υψηλής ποιότητας κηπαίο χώμα για γκαζόν.

Αρχική Διαμόρφωση Εδάφους

Σε αυτήν την φάση γίνεται η βασική διαμόρφωση του εδάφους, η οποία μεταξύ άλλων έχει ως απώτερο στόχο την δημιουργία ελαφράς κλίσης. Η κλίση είναι απαραίτητη, προκειμένου τα επιφανειακά ύδατα να απορρέουν προς μια βολική κατεύθυνση, και πάντως αντίθετα προς την οικία ή τα κτίσματα. Κατάλληλη εδαφική κλίση, είναι αυτή που κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 2%.

Οι επιμέρους εργασίες έχουν ως εξής:

  • Προσθήκη εδαφοβελτιωτικών
  • Πραγματοποίηση φρεζαρίσματος με ενσωμάτωση εδαφοβελτιωτικών
  • Διασκόρπιση βασικής λίπανσης
  • Πραγματοποίηση φρεζαρίσματος με ενσωμάτωση του λιπάσματος
  • Απόδοση κλίσης

Τα εδαφοβελτιωτικά μπορεί να είναι οργανικά και ανόργανα. Στα οργανικά περιλαμβάνονται το κομπόστ, η τύρφη, και η καλοχωνεμένη κοπριά - αλλά δίχως την ύπαρξη σπόρων ζιζανίων. Στα ανόργανα περιλαμβάνονται ο περλίτης, η ελαφρόπετρα, ο ζεόλιθος καθώς και η ποταμίσια άμμος. Για την ενσωμάτωσή τους πραγματοποιείται φρεζάρισμα βάθους τουλάχιστον 20 με 25 εκατοστά.

Η βασική λίπανση που θα βοηθήσει σημαντικά στην θρέψη και ανάπτυξη του νέου γκαζόν, πρέπει να αποτελείται από πλήρη λιπάσματα, τα οποία περιέχουν όλα τα θρεπτικά αλλά με υπέρτερο τον Φώσφορο. Για αυτόν τον σκοπό κατάλληλα είναι όσα λιπάσματα περιέχουν τα βασικά στοιχεία, δηλαδή Άζωτο, Φώσφορο και Κάλιο σε αναλογία 1: 2: 1. Για την ενσωμάτωσή τους πραγματοποιείται φρεζάρισμα μέχρι βάθους 15 εκατοστών.

Η απόδοση κλίσης πραγματοποιείται με την χρήση τσουγκράνας κήπου ή/και τσουγκράνας τοπίου (τσουγκρανόσκουπας). Απαραίτητη είναι και η ύπαρξη φτυαριού μαζί με καρότσι κήπου ή οικοδομής, για την ενδεχόμενη μεταφορά χώματος από μιαν περιοχή του προς σπορά γκαζόν χώρου σε μιαν άλλη.

 

 

Εργασίες Υποδομής

 

4

 

Μετά την αρχική αδρή διαμόρφωση του προς σπορά χλοοτάπητα χώρου, σειρά έχουν οι εργασίες υποδομής. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εγκατάσταση στραγγιστικού, αρδευτικού καθώς και ηλεκτροφωτιστικού συστήματος.

Το Στραγγιστικό

Στον βαθμό που το έδαφος δεν είναι ικανό να αποστραγγίζει σε κανονικό χρόνο, ή οι κατά τόπους κλιματικές συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν μεγάλης έντασης βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα, είναι αναγκαία η δημιουργία στραγγιστικού συστήματος. Σε γενικές γραμμές, ένα στραγγιστικό σύστημα για χλοοτάπητες αποτελείται από υπόγεια κανάλια με σκύρα ή διάτρητους σωλήνες αποστράγγισης, που καταλήγουν σε ένα κεντρικό κανάλι παροχέτευσης του νερού.

Το Αρδευτικό

Η ύπαρξη υπόγειου αρδευτικού συστήματος, για τις κλιματικές συνθήκες του Ελληνικού χώρου, είναι απαραίτητη. Βέβαια η εγκατάστασή του δεν πρέπει να είναι απόρροια της τύχης ή της ελλιπούς πληροφόρησης, αλλά προϊόν καλής μελέτης και άριστου σχεδιασμού. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει την ορθή χρήση του διαθέσιμου για άρδευση νερού, καθώς και την ορθή κατανομή του στην επιφάνεια του μελλοντικού χλοοτάπητα. Για την δημιουργία υπόγειου αρδευτικού συστήματος και κατά προτίμηση αυτόματου, ο επικρατέστερος τύπος είναι εκείνος στον οποίον γίνεται χρήση πλαστικών σωλήνων άρδευσης διαφόρου διατομής, που απολήγουν σε εκτοξευτήρες με ακροφύσια διαφόρου παροχής νερού. Οι μέρες, οι επαναλήψεις και η διάρκεια της άρδευσης ρυθμίζονται και ελέγχονται από προγραμματιστές αυτομάτου ποτίσματος.

Ο Ηλεκτροφωτισμός

Εάν δεν έχει εγκατασταθεί ή ο φωτισμός του προς σπορά χλοοτάπητα κήπου από πηγές πέριξ ή έξω από αυτόν κρίνονται ανεπαρκείς, τότε σε αυτήν την φάση μπορεί να γίνει η τοποθέτησή του. Και σε αυτή την περίπτωση, η καλή μελέτη και ο άριστος σχεδιασμός είναι από τα βασικά προαπαιτούμενα, τόσο για λόγους κάλυψης όσο και ασφάλειας.

 

 

Τελική Διαμόρφωση Εδάφους

 

5

 

 

Με το τέλος των εργασιών υποδομής, μπορεί να ξεκινήσει η οριστική διαμόρφωση του προς σπορά χλοοτάπητα εδάφους. Για αυτήν την εργασία γίνεται χρήση κυρίως τσουγκρανόσκουπας (τσουγκράνας τοπίου) καθώς και κυλίνδρου γκαζόν. Όπου υπάρχουν ατέλειες ή ασυνέχειες στην επιφάνεια του εδάφους διορθώνονται με την τσουγκρανόσκουπα, και αποδίδεται η οριστική κλίση του. Κατόπιν ακολουθεί το κυλίνδρισμα, με τον κύλινδρο να έχει νερό μέχρι το 1/3 - ή τόσο όσο το έδαφος δεν συμπιέζεται σε βάθος. Μετά το κυλίνδρισμα ο χώρος είναι πλέον έτοιμος για την σπορά χλοοτάπητα.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί πως κάθε κατεργασία του εδάφους, σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας, γίνεται όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση ρώγου - από την άποψη της εδαφικής υγρασίας.

 

 

Σπορά Χλοοτάπητα

 

6

 

 

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία για την σπορά χλοοτάπητα, οι σπόροι - προαιρετικά - αναμειγνύονται με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο σκεύασμα, καθώς και με απωθητική σκόνη πουλιών. Με την προσθήκη αυτών των σκευασμάτων επιχειρείται η πλήρης προστασία των σπόρων από εχθρούς και από ασθένειες. Για την προστασία δε του σπορέα, συνιστάται η χρήση μάσκας και γαντιών.

Για την ποσότητα σπόρου που θα σπαρθεί - ανεξαρτήτως μέσου - ακολουθούνται οι οδηγίες που βρίσκονται στην συσκευασία από τον διακινητή ή τον σποροπαραγωγό. Σε περίπτωση που αυτές λείπουν, αναφέρεται ενδεικτικά πως για τους μικρού μεγέθους σπόρους ρίχνεται ποσότητα περίπου 20 g/m², ενώ για τους μεγάλου μεγέθους, η συνιστώμενη ποσότητα είναι περίπου 50 g/m². Στην πράξη όμως, οι ποσότητες αυτές προσαυξάνονται κατά 20% περίπου.

Διαδικασία Σποράς

Εφόσον η σπορά γίνει με το χέρι, η επιφάνεια χωρίζεται σε επιμέρους ίσα τμήματα 1 με 2 m² και πραγματοποιείται σε δύο κατευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο αποβλέπει στην ομοιόμορφη κατανομή του σπόρου και συνεπώς στο ομοιόμορφο φύτρωμα των σπόρων του γκαζόν - δίχως κενά, λόγω αραιής σποράς ή χωρίς υπερβολική συγκέντρωση σποροφύτων, λόγω υπέρπυκνης κατανομής των σπόρων.

Εάν οι σπόροι αποτελούν μείγμα ειδών ή ποικιλιών, τότε γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η ανάδευσή τους, ώστε να μην διαχωριστούν οι μεγάλου μεγέθους από τους μικρούς, με αποτέλεσμα την ανισοκατανομή τους στην επιφάνεια σποράς.

Μετά την σπορά ακολουθεί τσουγκράνισμα, με ελαφρά χτυπήματα της τσουγκράνας κήπου στην επιφάνεια του σπαρθέντος εδάφους. Έπειτα πραγματοποιείται κυλίνδρισμα, με τον κύλινδρο να έχει ελάχιστο βάρος - τόσο όσο να εξασφαλιστεί η βέλτιστη πρόσφυση του σπόρου με το έδαφος.

Με την χρήση σπαρτικής χειρός, η σπορά γίνεται επίσης προς δύο κατευθύνσεις, κάθετα η μια ως προς την άλλη. Εάν το μηχάνημα δεν διαθέτει αναδευτήρα, τότε και σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται τακτική ανάδευση των σπόρων με το χέρι, όταν αυτοί είναι ποικίλου μεγέθους. Μετά το πέρασμα της σπαρτικής χειρός, ακολουθεί τσουγκράνισμα και κυλίνδρισμα - όπως περιγράφτηκαν παραπάνω.

Η σπορά με σπαρτική μηχανή γκαζόν απλοποιεί κατά πολύ την διαδικασία, καθώς με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, όλες οι απαιτούμενες εργασίες πραγματοποιούνται αυτόματα - αλλά το κόστος για την σπορά χλοοτάπητα εκτοξεύεται.

Ανεξαρτήτως μέσου, την ολοκλήρωση της σποράς ακολουθεί πολύ καλό πότισμα. Τα ποτίσματα κατόπιν γίνονται με τέτοια συχνότητα, ώστε να μην στεγνώσει η σπαρθείσα επιφάνεια μέχρι το φύτρωμά των σπόρων.

 

7

 

Αφήστε ένα σχόλιο