Αειθαλείς Θάμνοι Παραλιακών Κήπων & Νησιώτικων Περιοχών

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 17/05/2019 0 Σχόλια Καλλωπιστικοί Θάμνοι,

Αειθαλείς Θάμνοι Παραλιακών Κήπων & Νησιώτικων Περιοχών

 

Αειθαλή Φυτά μαζί με Φυλλοβόλα σε Παραθαλάσσιο Κήπο

 

 

Οι αειθαλείς θάμνοι παραλιακών κήπων και νησιώτικων περιοχών, χωρίς να είναι δυσεύρετοι, δεν ανήκουν και στην πιο πολυπληθή κατηγορία φυτών κηποτεχνίας και τοπίου. Και ο λόγος για αυτό βρίσκεται στο γεγονός των ιδιαίτερων - από πολλές πλευρές - συνθηκών που επικρατούν στις παράκτιες περιοχές και της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και των νησιών. Ωστόσο, τα κατάλληλα θαμνώδη είδη με φύλλωμα όλο τον χρόνο υπάρχουν και, τηρουμένων των αναλογιών, θα μπορούσε να ειπωθεί πως είναι αρκετά για να καλύψουν λειτουργικά και αισθητικά, κάθε παραθαλάσσιο κήπο και περιοχή.

 


 

 

Οι Ιδιαιτερότητες των Παραλιακών Κήπων & Περιοχών

 

Οι αειθαλείς θάμνοι παραλιακών κήπων, αλλά και γενικότερα τα κάθε είδους και μορφής φυτά παράκτιων περιοχών, έχουν να αναμετρηθούν - μεταξύ άλλων - με:

  • Τον άνεμο
  • Την άμμο
  • Την αλμύρα
  • Το μικροκλίμα

Καθένα από αυτά τα στοιχεία συμβάλλει με τα δικά του χαρακτηριστικά στην διαμόρφωση των κατά τόπους συνθηκών. Οι αειθαλείς θάμνοι καθώς και τα άλλα φυτά παραλίας, τα οποία επιλέγονται για φύτευση πρέπει να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν μέσα σε αυτές τις δεδομένες συνθήκες.

  • Άνεμοι μεγάλης έντασης, δοκιμάζουν τα φυτικά είδη και σε επίπεδο φυσιολογίας αλλά και σε επίπεδο μηχανικής - σπασίματα κλάδων, κλαδίσκων, κάποτε και ξερίζωμα ολόκληρων φυτών.
  • Η άμμος συχνά συμμετέχει σε μεγάλες ποσότητες στην σύνθεση του  φυσικού εδάφους των παραλιακών κήπων, ή/και με την βοήθεια του ανέμου υποβάλει κάθε φυτικό είδος κυριολεκτικά στην δοκιμασία της αμμοβολής.
  • Η αλμύρα, είτε με την μορφή των αλατοσταγονιδίων που επικάθονται πάνω στα φύλλα των αειθαλών θάμνων και των άλλων φυτικών ειδών, είτε ως αλατότητα, διαμορφώνει το περιβάλλον δυσμενώς.
  • Τέλος οι παράγοντες του μικροκλίματος, όπως για παράδειγμα η εξαιρετικά μεγάλη ένταση του φωτός τις μέρες με καθαρό ουρανό, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρούς ανέμους, συμβάλλουν εξίσου στην δοκιμασία των παραλιακών φυτών.

 


 

Αγγελική Λεπτόφυλλη (Pittosproum tenuifolium) Χαμηλός Φράχτης σε Παραθαλάσσιο Κήπο

 

Οι Κατάλληλοι Αειθαλείς Θάμνοι Παραλιακών Κήπων & Νησιώτικων Περιοχών

 

Μέσα σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο, υπάρχουν αειθαλείς θάμνοι, οι οποίοι όχι απλώς αντεπεξέρχονται, αλλά βρίσκονται στο κατάλληλο για αυτούς περιβάλλον. Η δημιουργική αξιοποίησή τους, τόσο στην βάση του ορθού φυτευτικού σχεδιασμού του παραλιακού κήπου ή της παράκτιας περιοχής, όσο και στην βάση της απλής εκμετάλλευσης των ευάριθμων δυνατοτήτων τους, μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές λύσεις. Για παράδειγμα, η χρήση του πράσινου Ελαίαγνου ως φυτό ελεύθερου ή κλαδευόμενου φράχτη, στην πρώτη ζώνη του παραλιακού μετώπου, μπορεί να διαμορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον για την φύτευση λιγότερο ανθεκτικών φυτικών ειδών - ειδών για τα οποία ο πράσινος Ελαίαγνος θα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας.

 


 

 

Κατηγοριοποίηση των Αειθαλών Θάμνων Παράκτιας Φύτευσης

 

Οι κατάλληλοι αειθαλείς θάμνοι παραλιακών κήπων και νησιώτικων περιοχών μπορούν να ομαδοποιηθούν στην βάση ορισμένων κριτηρίων. Στην ομαδοποίηση που ακολουθεί, επιλέχθηκε ως κριτήριο, το ύψος των φυτών, ωστόσο ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα πατώντας πάνω στους συνδέσμους, να μεταφερθεί στην σελίδα των αντίστοιχων αειθαλών θάμνων, αντλώντας για αυτά τα φυτικά είδη πολλαπλές πληροφορίες.

Είναι ευνόητο, πως ο κατάλογος απέχει πολύ από το να θεωρηθεί πλήρης, και ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ως ένας συνοπτικός οδηγός.

 


 

Φυτά Παραθαλάσσιων Περιοχών

 

Αειθαλείς Θάμνοι Παραλιακών Κήπων & Νησιώτικων Περιοχών Χαμηλού Ύψους (έως 1,20 m)

 

 


 

 

Αειθαλείς Θάμνοι Παραλιακών Κήπων & Νησιώτικων Περιοχών Μέσου Ύψους (έως 2,50 m)

 

 


 

Αειθαλείς Θάμνοι Παραλιακών Κήπων & Νησιώτικων Περιοχών σε Μεσογειακού Ρυθμού Κήπο

 

Αειθαλείς Θάμνοι Παραλιακών Κήπων & Νησιώτικων Περιοχών Μεγάλου Ύψους (πάνω από 2,50 m)

 

 


 

Αφήστε ένα σχόλιο