Πως Γίνεται η Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 22/10/2018 0 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Οπωροφόρων Δένδρων,

 

Πως Γίνεται η Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

 

2. Πως Γίνεται η Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Στο Φυτώριο

 

 

Το Πως Γίνεται η Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων αποτελεί το βασικό αντικείμενο του ακόλουθου άρθρου. Αλλά δεν είναι και το μόνο. Ένα μέρος του αφορά το πως ΔΕΝ γίνεται η φύτευση των γυμνόριζων δέντρων, ένα άλλο τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού του τύπου των καρποφόρων δέντρων, ένα τρίτο το πως μεταφέρονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια - ιδίως στην περίπτωση που η άμεση φύτευσή τους δεν είναι δυνατή.

Οι πληροφορίες που δίδονται σε αυτό το άρθρο αφορούν κατά κύριο λόγο τον ερασιτέχνη καλλιεργητή, ωστόσο η ανάγνωσή του και από τον επαγγελματία ίσως να μην είναι τελείως περιττή.

 


 

 

Τα Προ της Φύτευσης

 

 

Πριν από την φύτευση των γυμνόριζων καρποφόρων δέντρων είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τον καλλιεργητή να γνωρίζει ορισμένα βασικά πράγματα σχετικά με αυτά καθώς και με την συγκεκριμένη περιοχή ή τις ιδιαιτερότητες του κήπου όπου επιθυμεί να τα φυτεύσει.

Ορισμένα λοιπόν προαπαιτούμενα της φύτευσης είναι:

 • Η ύπαρξη αρκετού εδάφους, σε βάθος 0,80 έως 1,00 m, που θα δώσει την δυνατότητα για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των ριζών και συνεπώς και των δέντρων
 • Η γνώση των ιδιοτήτων του εδάφους είτε εμπειρικά, στην βάση των παρατηρήσεων του καλλιεργητή, είτε επιστημονικά, χάρις στα δεδομένα για παράδειγμα της ανάλυσης εδάφους
 • Η γνώση των κλιματικών δεδομένων της περιοχής φύτευσης
 • Η βεβαιότητα της φύτευσης του σωστού γυμνόριζου καρποφόρου δέντρου και ποικιλίας στην σωστή θέση και απόσταση από κτίσματα ή από εναέρια εμπόδια

 


 

3. Πως Γίνεται η Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Άπλωμα στο Έδαφος

 

 

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

 

 

Η φύτευση γυμνόριζων δέντρων αποτελούσε κατά το παρελθόν μια πρακτική ευρύτατα διαδεδομένη. Ωστόσο με την εμφάνιση πιο σύγχρονων μεθόδων, όπως της προσφοράς δενδρυλλίων με μπάλα χώματος, η ζήτησή τους υποχώρησε για να αυξηθεί και πάλι τα τελευταία χρόνια.

Ας δούμε όμως τα συν και πλην των γυμνόριζων δέντρων:

 

Πλεονεκτήματα Γυμνόριζων

 • Τα γυμνόριζα δέντρα έχουν μικρότερο κόστος αγοράς και μεταφοράς
 • Προσφέρονται με μεγαλύτερο ποσοστό ριζών συγκρινόμενα με αυτά της μπάλας χώματος - αν και τα τελευταία δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα
 • Κάθε ατέλεια στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος - σάπιες ρίζες, ατροφικές, συνεστραμμένες - εντοπίζεται άμεσα και οι προβληματικές ρίζες αφαιρούνται εύκολα
 • Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του εδαφικού μέσου στο οποίο έχουν μεγαλώσει και του εδάφους στο οποίο προορίζονται να φυτευτούν
 • Η φύτευσή τους πραγματοποιείται σε συντομότερο χρονικό διάστημα από κάθε άλλο τύπο προσφερόμενου δέντρου

 

Μειονεκτήματα Γυμνόριζων

 • Ένα αξιόλογο ποσοστό ριζών που κάποιες φορές μπορεί να φτάσει μέχρι και το 90% παραμένει στο έδαφος του φυτωρίου παραγωγής
 • Η έκθεση δίχως μέτρα προφύλαξης των γυμνόριζων δέντρων στο περιβάλλον εγκυμονεί τον κίνδυνο του ολοκληρωτικού στεγνώματος των ριζών και συνεπώς της ξήρανσης των δέντρων
 • Η περίοδος μέσα στην οποία μπορούν να φυτευτούν περιορίζεται μεταξύ του τέλους του φθινοπώρου και των αρχών της άνοιξης

 


 

4. Πως Γίνεται η Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Πότισμα πριν την Φύτευση

 

 

Μέτρα και Μέσα Ασφαλούς Μεταφοράς και Αποθήκευσης

 

 

Κατά την μεταφορά των γυμνόριζων δέντρων όπως και κατά την αποθήκευσή τους - εφόσον για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η άμεση φύτευσή τους - υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στεγνώματος των ριζών. Για την αποφυγή ενός τέτοιου ενδεχόμενου χρησιμοποιούνται - ανάμεσα στα άλλα - άχυρα, λάσπη, υδρογέλες ή και το παράχωμα αυτών. Οι υδρογέλες αποτελούν το καλύτερο μέσο ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης μέχρι μίας εβδομάδας των γυμνόριζων, ενώ το παράχωμα είναι η καλύτερη μέθοδος μακρόχρονης αποθήκευσης.

Σε κάθε περίπτωση, τα γυμνόριζα δέντρα που δεν θα φυτευτούν άμεσα φυλάσσονται σε χώρο απάνεμο, δροσερό και σκιερό.

 


 

 

Πως Δεν Γίνεται η Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

 

 

Ο καλλιεργητής πρέπει να έχει υπόψιν του ορισμένα πράγματα που δεν πρέπει να κάνει για να φυτεύσει άμεσα τα γυμνόριζα δέντρα, όπως:

 • Το βάθος φύτευσης των δέντρων δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι μεγαλύτερο από εκείνο του φυτωρίου
 • Δεν προσθέτει κανενός είδους αδρανές υλικό όπως ελαφρόπετρα ή χαλίκια, στον πάτο του λάκκου
 • Δεν προσθέτει οργανική ουσία, κοπριά, τύρφη ή κομπόστ, στο εκσκαφέν χώμα
 • Δεν προσθέτει λίπασμα - παρά μόνο εάν είναι ελεγχόμενης αποδέσμευσης

 


 

5. Πως Γίνεται η Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

 

 

Πως Γίνεται η Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

 

 

Την ημέρα της φύτευσης ο καλλιεργητής φέρνει τα γυμνόριζα δέντρα στην περιοχή της φύτευσης και τα ξαπλώνει στο έδαφος φροντίζοντας να βρίσκονται στην σκιά - αφού πρώτα τα είχε αφήσει σε κουβάδες με νερό για 1 έως 4 ώρες. Έπειτα αφαιρεί τις ασθενικές και χαλασμένες ρίζες και κλαδεύει το καρποφόρο πάνω από έναν οφθαλμό και σε ύψος 50 έως 60 cm.

Ακολούθως:

 • Ανοίγει λάκκο φύτευσης, βάθους όσο και το μήκος των ριζών και πλάτους δύο με τρείς φορές μεγαλύτερο από την διάμετρο των ριζών
 • Διαμορφώνει το λάκκο σε σχήμα κόλουρου κώνου, με την μικρή βάση του να είναι ο πάτος του λάκκου
 • Σχηματίζει έναν κώνο χώματος στο κέντρο του λάκκου πάνω στον οποίο τοποθετεί τις ρίζες του δέντρου απλωμένες, με τον λαιμό του δέντρου να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το επίπεδο του εδάφους
 • Συμπληρώνει με χώμα μέχρι περίπου τα 2/3 του λάκκου φροντίζοντας ταυτόχρονα το δέντρο να φυτευθεί κάθετα
 • Κατόπιν ποτίζει, ώστε και οι θύλακες αέρος να φύγουν αλλά και το χώμα να ‘κάτσει’
 • Μόλις στραγγίσει το νερό, εάν χρειαστεί, σηκώνει με ανάλαφρες κινήσεις το δέντρο για να φέρει και πάλι τον λαιμό του στο ίδιο ύψος με το επίπεδο του εδάφους και μετά συμπληρώνει με χώμα
 • Έπειτα πατά πολύ ελαφρά το χώμα και ποτίζει άφθονα
 • Τέλος προσθέτει μια στρώση φλοιού πεύκου ή άλλου παρεμφερούς υλικού πάχους 5 έως 10 cm, χωρίς όμως να καλύψει την περιοχή γύρω από τον κορμό

 


 

Αφήστε ένα σχόλιο