Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Μάρτιος

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 26/02/2018 0 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Λαχανικών,

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Μάρτιος,  Camille Pissarro Jardin potager à l' Hermitage - Pontoise - 1873

Camille Pissarro, Jardin potager à l' Hermitage - Pontoise, 1873

 


Σπορές & Φυτεύσεις Λαχανοκομικών τον Μάρτιο για Υπαίθριες Καλλιέργειες

 

Στο ημερολόγιο σποράς λαχανοκομικών του Μαρτίου παρουσιάζονται λαχανικά και κηπευτικά που φυτεύονται αυτήν την εποχή για υπαίθρια καλλιέργεια. Συγκεκριμένα, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για τις συνθήκες σποράς όπως και για την κατάλληλη μέθοδο και τεχνική με την οποία πραγματοποιείται η σπορά κάθε είδους. Με σκοπό τον εμπλουτισμό του, το ημερολόγιο ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά.


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΑΓΓΟΥΡΙ - ΑΝΗΘΟΣ - ΓΟΓΓΥΛΙ (ΡΕΒΑ) - ΚΑΡΟΤΟ -  ΚΟΛΟΚΥΘΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΙΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ - ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Κοκκάρι) - ΛΑΧΑΝΟ - ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ - ΠΑΝΤΖΑΡΙ - ΠΑΤΑΤΑ - ΠΙΠΕΡΙΑ - ΠΡΑΣΟΡΑΠΑΝΙ - ΣΕΛΙΝΟ - ΣΕΣΚΟΥΛΟ - ΣΙΝΑΠΙ - ΣΚΟΡΔΟ - ΣΠΑΝΑΚΙ - ΣΠΑΡΑΓΓΙ - ΤΟΜΑΤΑ - ΦΑΣΟΛΙ

 

 

ΑΓΓΟΥΡΙ
 
Cucumis sativus
Θερμοκρασία Εδάφους: 15 - 32 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 75
 
Παρατηρήσεις:
1. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ο σπόρος φυτρώνει μετά τις 10 ημέρες.
2. Το αγγούρι είναι ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν η θερμοκρασία εδάφους ειναι μικρότερη των 10 °C δεν φυτρώνουν οι σπόροι.
3. Η μεταφύτευση πραγματοποιείται όταν η ελάχιστη θερμοκρασία ανέρθει στους 16 °C.
 

 

 

ΑΝΗΘΟΣ
 
Anethum graveolens
Θερμοκρασία Εδάφους: 17 - 22 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 120 - 150
 
Παρατηρήσεις:
1. Δεν θάβονται ή καλύπτονται οι σπόροι.
2. Για παρατεταμένη συγκομιδή ο άνηθος σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες με μέση ημερήσια θερμοκρασία 15 °C.
 

 

 

ΓΟΓΓΥΛΙ (Ρέβα)


Brassica rapa var. rapa
Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 – 90


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή η ρέβα σπέρνεται σε διαδοχικές σπορές ανά 15 ημέρες με μέση ημερήσια θερμοκρασία τους 15 °C 


 

 

ΚΑΡΟΤΟ

 

Daucus carota

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 120


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του καρότου γίνεται απευθείας στα πεταχτά ή σε γραμμές.
2. Το καρότο σπέρνεται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.
3.Οι βραγιές έχουν ύψος 25 - 35 cm, με απόσταση από κέντρο σε κέντρο βραγιάς 1,5 m.
4. Για παρατεταμένη συγκομιδή του καρότου πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες.

 


 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΑ


Curcubita maxima duchesne
Θερμοκρασία Εδάφους: 18 - 27 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 8 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 100 - 120


Παρατηρήσεις:
1.Σπορά το δεύτερο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου στα Νότια.
2.H μεταφύτευση πραγματοποιείται ανάλογα με την ποικιλία 25-40 ημέρες μετά την σπορά.
3.Ωρίμανση 40-50 ημέρες μετά την μεταφύτευση ανάλογα με την ποικιλία

 


 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙ


Cucurbita pepo
Θερμοκρασία εδάφους: 16 - 40 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά:  50 - 60


Παρατηρήσεις: 
Η μεταφύτευση πραγματοποιείται με ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους 18 °C.

 


 

 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ


Brassica oleracea var. botrytis
Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 240


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του κουνουπιδιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες με μέση ημερήσια θερμοκρασία τους 15 °C.

 


 

 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Κοκκάρι)

 

Allium cepa var. cepa

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 5
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85


Παρατηρήσεις:
Η φύτευση του κοκκαριού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.

 


 

 

ΛΑΧΑΝΟ


Brassica oleracea var. capitata
Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 110


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του λάχανου πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχουν ξανακαλλιεργηθεί λάχανα τα 4 τελευταία χρόνια.


 

 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

 

Petroselinum Crispum

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85


Παρατηρήσεις:
Εμβάπτιση των σπόρων του μαϊντανού σε νερό για 24 ώρες πρό της σποράς.

 


 

 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

 

Solanum melongena 
Θερμοκρασία Εδάφους: 15 - 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 14
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 - 110


Παρατηρήσεις:
1.Σπορά υπό κάλυψη σε θερμά σπορεία.
2. Μεταφύτευση έξω 15 - 21 ημέρες μετά την σπορά και μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό με θερμοκρασία εδάφους 15 0C.

 


 

 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ


Brassica oleracea var. italic
Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 150 - 180


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του μπρόκολου πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχουν ξανακαλλιεργηθεί μπρόκολα τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

ΠΑΝΤΖΑΡΙ

 

Beta vulgaris

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 – 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 8
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 50 – 80


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του παντζαριού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες.

 


 

 

ΠΑΤΑΤΑ

 

Solanum tuberosum

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 – 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 28
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 75 - 90


Παρατηρήσεις:
1. Η φύτευση της πατάτας πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι πάνω από τους 5 0C.
2. Το έδαφος στο οποίο θα φυτευθεί πρέπει να διαθέτει εξαιρετικά καλή αποστράγγιση.

 


 

 

ΠΙΠΕΡΙΑ

 

Capsicum annuum
Θερμοκρασία Εδάφους: 21 – 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 7 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 150


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά πραγματοποιείται 8 με 10 εβδομάδες πριν την μεταφύτευση.
2. Μερικές ημέρες προ της μεταφύτευσης έκθεση των σποροφύτων σε θερμοκρασίες 15 - 18 °C και μείωση της ποσότητας του νερού.
3. Η μεταφύτευση πραγματοποιείται  2 έως 3 εβδομάδες μετά τον μέσο τελευταίο αναμενόμενο παγετό. 

 


 

 

ΠΡΑΣΟ


Allium ampeloprasum
Θερμοκρασία Εδάφους: 8 – 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 90 - 150


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του πράσου πραγματοποιείται είτε σε σπορείο είτε απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Μπορούν να συγκαλλιεργηθούν με καρότα και κρεμμύδια (κοκκάρια).
3. Αποφεύγεται η φύτευση του πράσου σε εδάφη που τα τρία τελευταία χρόνια έχουνε καλλιεργηθεί κρεμμύδια.

 


 

 

ΡΑΠΑΝΙ

 

Raphanus sativus

Θερμοκρασία εδάφους: 13 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 4
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του ραπανιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες ραπανιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

 


 

 

ΣΕΛΙΝΟ

 

Apium graveolens
Θερμοκρασία Εδάφους: 21 - 24 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 – 120


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του σέλινου γίνεται σε σπορείο.

 


 

 

ΣΕΣΚΟΥΛΟ


Beta vulgaris
Θερμοκρασία εδάφους: 20 - 25 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 10 - 15
Ημέρες συγκομιδής από σπορά:  50 - 60


Παρατηρήσεις:

Η σπορά πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στην οριστική θέση.

 

 


 

 

ΣΙΝΑΠΙ

 

Brassica juncea

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 25 – 50


Παρατηρήσεις:
1. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σιναπιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες.
2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχει ξανακαλλιεργηθεί σινάπι τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

ΣΚΟΡΔΟ

 

Allium sativum

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 180 - 240


Παρατηρήσεις:

1. Αποφεύγεται η φύτευση του σκόρδου σε εδάφη που τα τρία τελευταία χρόνια έχουνε καλλιεργηθεί κρεμμύδια, πράσα ή σκόρδα.
2. Βάθος φύτευσης μικρού μεγέθους σκελίδων 5 cm, αποστάσεις φύτευσης επί των γραμμών 10-15 cm, αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών 25-40 cm.
3. Βάθος φύτευσης μεγάλου μεγέθους σκελίδων 8 cm, αποστάσεις φύτευσης επί των γραμμών 20-30 cm, αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών 40-60 cm.
4. Μέση απόδοση ανά κιλό φυτευμένων σκελίδων: 6-10 kg σκόρδα.   

 


 

 

ΣΠΑΝΑΚΙ

 

Spinacia oleracea

Θερμοκρασία Εδάφους: 5 - 23 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 6 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 40 – 85


Παρατηρήσεις:
1. Το σπανάκι σπέρνεται απευθείας στις οριστικές θέσεις.
2. Η φύτευση του σπανακιού πραγματοποιείται σε επίπεδο έδαφος ή σε βραγιές, αναλόγως του τύπου εδάφους και της μεθόδου ποτίσματος.
3. Για παρατεταμένη συγκομιδή του σπανακιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 15 ημέρες.

 


 

 

ΣΠΑΡΑΓΓΙ


Asparagus officianalis 
Θερμοκρασία εδάφους: 21 - 24 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 10 - 12
Ημέρες συγκομιδής από σπορά:  Τον επόμενο χρόνο


Παρατηρήσεις:
Ενσωμάτωση στο έδαφος φωσφοροκαλιούχων λιπασμάτων πρό της φυτεύσεως.

 

 


 

 

ΤΟΜΑΤΑ 


Lycopersicon esculentum
Θερμοκρασία εδάφους: 15 - 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 6 - 12
Ημέρες συγκομιδής από μεταφύτευση: 80 - 100


Παρατηρήσεις:

1. Η μεταφύτευση πραγματοποιείται 1 έως 2 εβδομάδες μετά τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό.

2. Η μεταφύτευση πραγματοποιείται όταν η ελάχιστη θερμοκρασία ανέρθει στους 7 - 10 °C.

 


 

 

ΦΑΣΟΛΙ


Phaseolus vulgaris
Θερμοκρασία εδάφους: 21 - 26 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 8 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50


Παρατηρήσεις:
Τα φασόλια σπέρνονται απευθείας στις οριστικές τους θέσεις με ελάχιστη θερμοκρασία 15 °C. Εάν η θερμοκρασία είναι μικρότερη καθυστερεί το φύτρωμα των σπόρων.

 


 

Αφήστε ένα σχόλιο