Αγκινάρα-Καλλιέργεια

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 09/07/2017 0 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Λαχανικών,

 

ΑΓΚΙΝΑΡΑ -  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

 

Καλλιέργεια – Εχθροί & Ασθένειες (Οπτικός οδηγός αναγνώρισης)

 

 

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Cynara cardunculus var. scolymus 

 

 

 


 

 

ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Κλίμα: Εύκρατο και δροσερό με ήπιο χειμώνα, αποφυγή εγκατάστασης σε παγετόπληκτες περιοχές. Σε περίπτωση παγετού μείωση της φυλλικής επιφάνειας και παράχωση των φυτών ή συνεχής διαβροχή. Ελάχιστη θερμοκρασία 1C.

 


 

Επίδραση της θερμοκρασίας στην καλλιέργεια της αγκινάρας | kipogeorgiki.gr

 

 

 

Οι διακυμάνσεις ως προς το θερμοκρασιακά ελάχιστο επηρεάζουν όχι μόνο φυτά διαφορετικών ποικιλιών αλλά και φυτά της ίδιας ποικιλίας.  Στην ποικιλία "Αργείτικη" συνυπάρχουν δυό μορφών φυτά, εκείνα με τα σχετικά πλατυά φύλλα και εκείνα με τα σχετικά στενά. Χαρακτηριστικό των πλατυφύλλων φυτών είναι η πρωίμιση στην παραγωγή των ανθοκεφαλών. Σε πειράματα όμως που διεξήχθησαν αποδείχθηκε ότι η αντοχή τους στις χαμηλές θερμοκρασίες είναι σαφώς μικρότερη απ΄ ότι των στενοφύλλων. Πιο συγκεκριμένα, στους -5ο C τα φύλλα των πλατύφυλλων φυτών της ''Αργείτικης''  αγκινάρας ζημιώθηκαν ολοσχερώς ενώ αντιθέτως τα φύλλα των στενόφυλλων δεν επηρεάστηκαν ούτε κι όταν η θερμοκρασία έφθασε τους -8ο C.

 

 

 

 


 

Έδαφος: Έδαφος γόνιμο, βαθύ, πηλοαμμώδες έως αμμοπηλώδες, καλά αποστραγγιζόμενο, ακόμη και αλατούχο, με pH 6,0-6,8.

 


 

 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Βαθιά άροση: Με το χώμα σε ρώγο, ενσωμάτωση 3-5 τόννων κοπριάς σε βάθος 30-40cm.

Κανονική άροση: Ενσωμάτωση βασικής εφαρμογής λιπασμάτων σε βάθος 10-20cm.

Επιφανειακή κατεργασία: Λίγο προ της εγκατάστασης των φυτών σβάρνισμα ή φρεζάρισμα.

 


 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

Διάρκεια καλλιέργειας: 4-7 χρόνια. 

Εγκατάσταση με σπορά:

Θερμά σπορεία Φεβρουάριο-Μάρτιο, ψυχρά σπορεία Απρίλη-Μάιο, απευθείας σπορά Μάιο και μεταφύτευση σποροφύτων μόλις τα φυτάρια αποκτήσουν 4-6 πραγματικά φύλλα.

Εγκατάσταση με  παραφυάδες: 

α) Για πρώιμη παραγωγή απόσπαση παραφυάδων (ηλικίας 3-4 ετών, μήκους 25-40cm, με 4-6 φύλλα) από τα μητρικά φυτά αρχές Ιουλίου.

β) Για κανονική παραγωγή απόσπαση και φύτευση παραφυάδων από τα μέσα Αυγούστου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

γ) Σε ψυχρότερες περιοχές η διαδικασία ξεκινά αρχές με μέσα Μαρτίου.

Και στις τρεις περιπτώσεις, αμέσως μετά την εγκατάσταση, ακολουθεί εντατικό πρόγραμμα άρδευσης.

Εγκατάσταση με  ξηρόφυτα: 

Από τα μέσα του Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου απόσπαση από τα μητρικά φυτά τεμαχίων ρίζας που το καθένα φέρει υπόγειο βλαστό με δύο τουλάχιστον πολύ καλά ανεπτυγμένους οφθαλμούς. Ακολουθεί στρωμάτωση σε υγρή άμμο για διακοπή του ληθάργου και φύτευση στις οριστικές θέσεις.

Αποστάσεις φύτευσης:

Επί των γραμμών 0,70-1m και ανάμεσα στις γραμμές 0,70-1,6m αναλόγως της ποικιλίας και της τεχνικής της καλλιέργειας.

Καλλιεργητικές φροντίδες: 

α) Καταπολέμηση των ζιζανίων με σκαλίσματα, ή  με μηχανικά μέσα, ή με εφαρμογή κατάλληλων ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων προ ή αμέσως μετά την μεταφύτευση και καθόλην την διάρκεια της καλλιέργειας.

β) Κοπή υπεργείου τμήματος του φυτού στις αρχές καλοκαιριού.

γ) Διατήρηση μόνο 1-2 παραφυάδων ανά φυτό, με κοπή των τον Αύγουστο ή τον Οκτώβριο αν πρόκειται για πρώιμες ή όψιμες καλλιέργειες αντιστοίχως.

δ) Αραίωμα ανθοκεφαλών.

 


 

 

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

1. Ενδεικτική βασική λίπανση (στο στρέμμα) παραγωγικής φυτείας αγκινάρας:

α) Το φθινόπωρο 5-10 kg ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας (26-0-0), 40-60 kg  υπερφωσφορικού (0-20-0), και 10-20 kg θειικού καλίου (0-0-50).

β) Στα μέσα του χειμώνα 10-20 kg θειικού καλίου

2. Ενδεικτική επιφανειακή λίπανση (στο στρέμμα) παραγωγικής φυτείας αγκινάρας:

   Πρώτη εφαρμογή

   Μάρτιο με 5-10 kg Ν.

   Δεύτερη εφαρμογή

   Απρίλιο με  5-10 kg Ν.

 


 

 

ΑΡΔΕΥΣΗ

 

250-350 mανά στρέμμα και καλλιεργητική περίοδο με την μέθοδο στάγδην. Για την Κύπρο, η ποσότητα αντιστοίχως φθάνει τα 419 m.

 


 

 

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

 

Αγκινάρα – Κουκιά – Πατάτα 

 


 

 

ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  (ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)

 

1. Εχθροί

 

1.1. Πράσινη αφίδα (Myzus persicae)

Πράσινη αφίδα (Myzus persicae) σε φύλλο λάχανουΠράσινη αφίδα (Myzus persicae)Πράσινη αφίδα (Myzus persicae) - Ακμαίο


 

1.2. Αγρότιδες (Agrotis spp.)


 

1.3. Καστανή αφίδα (Brachycaudus cardui)


 

1.4. Μαύρη αφίδα κουκιών (Aphis fabae)


 

1.5.  Σκώρος της αγκινάρας (Platyptilia carduidactyla


 

 

1.6. Βανέσσα (Ργrameis carduί ή Vanessa cardui)


 

1.7. Κοχλίες και Λείμακες  (Helix sp.) & (Limax sp.

 


 

2. Ασθένειες

 

2.1. Τεφρά σήψη - Βοτρύτης (Botrytis cineria)


 

2.2. Υγρή βακτηριακή σήψη (Erwinia carotovora)


 

2.3. Ωίδιο (Leveillula taurica


 

2.4. Ραμουλάρια (Ramularia cynarae)


 

2.5. Βερτισιλλίωση (Verticillium dahliae


 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

 

1. Άγρια Αγκινάρα 


 

2. Αγκινάρα ''Αργείτικη''


 

3. Άγρια Αγκινάρα ''Giant''


 

4. Αγκινάρα ''Green Globe''


 

5. Αγκινάρα ''Romana Violet''

Αφήστε ένα σχόλιο