Τροφοπενία Σιδήρου-Διόρθωση (Χλώρωση-Κιτρίνισμα)

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 18/04/2017 0 Σχόλια Άρθρα,

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ (Fe)

 

1. Ο ρόλος του σιδήρου στην θρέψη των φυτών

   Ο σίδηρος λαμβάνει μέρος στον σχηματισμό της χλωροφύλλης καθώς συμπεριλαμβάνεται σε εκείνα τα στοιχεία που ενεργοποιούν πλήθος ενζύμων, τα οποία προκαλούν διάφορες, σχετικές με τον μηχανισμό παραγωγής της, οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις.

 

2. Ευαισθησία των φυτών

   Η ευαισθησία των φυτών στην έλλειψη σιδήρου εχει σχέση με το είδος, την ποικιλία, ενώ στα οπωροφόρα και με το υποκείμενο.

   Ευπαθή φυτά είναι οι καστανιές, οι ροδακινιές, τα εσπεριδειδή, το αμπέλι, τα ακτινίδια, οι τριανταφυλλιές, οι γαρδένιες, οι καμέλιες, και οι ορτανσίες.

 

3. Συμπτώματα

   Ο σίδηρος κατατάσεται στα μετρίως κινητικά στοιχεία εντός των φυτών και ως εκ τούτου τα νεαρά φύλλα εκδηλώνουν πρώτα τα συμπτώματα της έλλειψης. Αρχικά το έλασμα γίνεται χλωρωτικό ενώ τα νεύρα παραμένουν πράσινα. Εξελισσώμενης της τροφοπενίας, τα φύλλα γίνονται ωχροκίτρινα ή και υπόλευκα, αλλά τα νεύρα εξακολουθούν να διατηρούν κάποια πρασινωπή απόχρωση. Σε σοβαρή ανεπάρκεια αναπτύσονται γωνιώδεις καφέ κηλίδες στις μεσονεύρειες περιοχές και νεκρωτικές κηλίδες στην περιφέρεια του ελάσματος που απολήγουν σε νέκρωση των φύλλων και φυλλόπτωση.

   Στους νεαρούς  βλαστούς παρατηρείται μειωμένη ανάπτυξη και νέκρωση των κορυφών.

   Οι καρποί παραμένουν μικροί.

 

4. Εντοπισμός της έλειψης

Η έλειψη σιδήρου εμφανίζεται σε ισχυρώς έως μέτρια όξινα ή αλκαλικά εδάφη , σε υγρά , σε φυτικά υποστρώματα με pH 7,3-8,4, καθώς και σε εδάφη που έχουν λιπανθεί υπερβολικά με φώσφορο και άζωτο.

 

5. Διόρθωση τροφοπενίας

   5.1. Εσπεριδοειδή

         5.1.1 Προσθήκη στο έδαφος χηλικού σιδήρου (FeEDDHA) 100-300g/δένδρο.

         5.1.2 Προσθήκη στο έδαφος θειικού σιδήρου μέχρι 0,2-2kg/δένδρο

         5.1.3 Εφαρμογή την άνοιξη διαφυλλικά με ένα διάλυμα θειικού σιδήρου για διόρθωση ελαφράς χλωρώσεως. Το αργότερο 15 ημέρες μετά θα πρέπει να επανέλθει το φυσιολογικό χρώμα.

   5.2. Καστανιές-Ακρόδρυα

        Προσθήκη στο έδαφος χηλικού σιδήρου (FeEDDHA) 100-400g/δένδρο.

   5.3. Αμπέλι

        5.3.1 Προσθήκη στο έδαφος χηλικού σιδήρου 10-30g/πρέμνο.

        5.3.2 Έως τρεις εφαρμογές διαφυλλικά χηλικού σιδήρου (FeEDTA-όχι στην άνθηση ή στην καρπόδεση) με 50-150g ανά στρέμμα και εφαρμογή, σε συγκέντρωση μέχρι 100g στα 100l νερού.

   5.4. Ροδακινιές-Πυρηνόκαρπα

        5.4.1 Προσθήκη στο έδαφος χηλικού σιδήρου (FeEDDHA) 100-400g/δένδρο

        5.4.2 Έως δύο εφαρμογές διαφυλλικά χηλικού σιδήρου (FeEDTA) με 50-70g ανά στρέμμα και εφαρμογή, σε συγκέντρωση μέχρι 100g στα 100l νερού.

   5.5 Ακτινίδια

        Προσθήκη στο έδαφος χηλικού σιδήρου (FeEDDHA ή FeEDTA και FeEDDHA) 10-50g/πρέμνο.

   5.6 Τριανταφυλλιές-Καμέλιες-Γαρδένιες-Ορτανσίες

        5.6.1Προσθήκη στο έδαφος χηλικού σιδήρου (FeEDDHA) 16g - 40g/φυτό. Στις γλάστρες προσαρμογή δοσολογίας αναλόγως του μεγέθους τους και της ανάπτυξης των φυτών.

       5.6.2 Διαφυλλικά 30-40ml οργανικού σιδήρου (FeEDTA και FeEDDHA) σε 10 λίτρα νερό και επανάληψη ανά 15 ημέρες.

   5.7 Γεράνια-Πετούνιες-Λοιπές ανθοφόρες πόες

       5.7.1 Προσθήκη στο έδαφος χηλικού σιδήρου (FeEDDHA) 5g ανά τετραγωνικό μέτρο. Στις γλάστρες προσαρμογή δοσολογίας αναλόγως του μεγέθους τους και της ανάπτυξης των φυτών.

       5.7.2 Διαφυλλικά 30-40ml οργανικού σιδήρου (FeEDTA και FeEDDHA) σε 10 λίτρα νερό και επανάληψη ανά 15 ημέρες.

 

 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

 

1. Ακτινίδια                                                       2. Αμπέλι                                                        3. Αζαλέα                    

                      

 

4. Καμέλια                                                         5.Φράουλα                                                       6.Γαρδένια

                      

 

 

7. Γεράνια                                                         8. Λεμονιά                                                         9. Μηλιά

                                 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κ. ΤΣΙΤΣΙΑΣ, Λιπασματολογία, Αθήνα 1985

2. Ο ρόλος των ιχνοστοιχείων στη θρέψη των φυτών, Οδηγός λίπανσης 1998-Ετήσια Ειδική Έκδοση της ΖΕΥΣ Α.Ε.

3. Χ.Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ασθένειες οπωροφόρων δένδρων & αμπέλου, Εκδόσεις Καραμπερόπουλος Α.Ε. 1987

4. Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ-Θ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ, Θρέψη-Λίπανση Ακτινιδιάς,  Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Journal of soil science and plant nutrition        http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-95162011000400009

2. CONTROL OF IRON CHLOROSIS IN ORNAMENTAL AND CROP PLANTS           http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1884&context=extension_curall

Ετικέτες: Λιπάσματα

Αφήστε ένα σχόλιο