Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Ιούνιος

Δημοσιεύτηκε από kipogeorgiki 30/05/2018 0 Σχόλια Πληροφορίες για την Καλλιέργεια των Λαχανικών,
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

Μηνιαίος Λαχανοκομικός Οδηγός Σποράς & Φύτευσης - Ιούνιος, Gustave Caillebotte - The Gardeners, 1875 - 1877

Gustave Caillebotte - The Gardeners, 1875 - 1877

 

 

Σπορές & Φυτεύσεις Λαχανοκομικών τον Ιούνιο για Υπαίθριες Καλλιέργειες

 

Στο ημερολόγιο σποράς λαχανοκομικών του Ιουνίου παρουσιάζονται λαχανικά και κηπευτικά που φυτεύονται αυτήν την εποχή για υπαίθρια καλλιέργεια. Συγκεκριμένα, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για τις συνθήκες σποράς όπως και για την κατάλληλη μέθοδο και τεχνική με την οποία πραγματοποιείται η σπορά κάθε είδους. Με σκοπό τον εμπλουτισμό του, το ημερολόγιο ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά.


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙ - ΛΑΧΑΝΟΜΑΪΝΤΑΝΟΣ - ΜΠΑΜΙΑ - ΠΑΝΤΖΑΡΙ - ΡΑΠΑΝΙ - ΣΕΛΙΝΟΦΑΣΟΛΙ

 

 

 

Cucurbita pepo
Θερμοκρασία εδάφους: 16 - 40 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά:  50 - 60

 


Παρατηρήσεις: 
Η μεταφύτευση πραγματοποιείται με ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους 18 °C.

 


 

 

 

Brassica oleracea var. capitata

 

Θερμοκρασία Εδάφους: 8 - 29 °C

Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 4 - 7

Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 110

 

 

Παρατηρήσεις:

1. Η σπορά του λάχανου πραγματοποιείται σε σπορεία ή απευθείας στις οριστικές θέσεις.

2. Δεν συνιστάται η φύτευση σε εδάφη στα οποία έχουν ξανακαλλιεργηθεί λάχανα τα 4 τελευταία χρόνια.

 


 

 

 

 

Petroselinum Crispum

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 70 - 85

 


Παρατηρήσεις:
Εμβάπτιση των σπόρων του μαϊντανού σε νερό για 24 ώρες προ της σποράς.

 


 

 

 

Abelmoschus esculentus
Θερμοκρασία Εδάφους: 16 - 35 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 6 - 27
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 60 - 70


Παρατηρήσεις:

1. Ο σπόρος αφήνεται για 24 ώρες σε ζεστό νερό.
2. Ελάχιστη θερμοκρασία σποράς 16 °C.
3. Στους 16 °C ο σπόρος φυτρώνει σε 25-30 ημέρες, στους 35 °C φυτρώνει σε 6 ημέρες. 
4. Κατάλληλες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη της μπάμιας είναι μεταξύ 20 - 30 και έδαφος γόνιμο με πολύ καλή αποστράγγιση και εδαφικό pH 5,5-8.
5. Ευδοκιμεί σε περιοχές με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία.
6. Δεν φυτεύεται σε ανεμόπληκτες περιοχές.

 


 

 

 

Beta vulgaris

Θερμοκρασία Εδάφους: 10 – 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 5 - 8
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 50 – 80


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του παντζαριού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες.

 


 

 

 

Raphanus sativus

Θερμοκρασία εδάφους: 13 - 29 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 3 - 4
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50


Παρατηρήσεις:
Για παρατεταμένη συγκομιδή του ραπανιού πραγματοποιούνται διαδοχικές σπορές ανά 10 - 20 ημέρες. Εναλλακτικά φυτεύονται ποικιλίες ραπανιού με διαφορετικό αριθμό ημερών συγκομιδής από σπορά.

 


 

 

 

Apium graveolens
Θερμοκρασία Εδάφους: 21 - 24 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 14 - 21
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 80 – 120

 


Παρατηρήσεις:
1. Η σπορά του σέλινου γίνεται σε σπορείο.

 


 

 

 

Phaseolus vulgaris
Θερμοκρασία εδάφους: 21 - 26 °C
Βλάστηση σπόρων σε ημέρες: 8 - 10
Ημέρες συγκομιδής από σπορά: 30 - 50


Παρατηρήσεις:
Τα φασόλια σπέρνονται απευθείας στις οριστικές τους θέσεις με ελάχιστη θερμοκρασία 15 °C. Εάν η θερμοκρασία είναι μικρότερη καθυστερεί το φύτρωμα των σπόρων.

 


Αφήστε ένα σχόλιο