Αρμόδια Δικαστήρια

Αρμόδια Δικαστήρια 

 

Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του χρήστη – πελάτη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά τόπον αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.