Αρμόδια δικαστήρια

Για οποιαδήποτε διαφορά  μεταξύ του χρήστη  – πελάτη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά τόπον αρμόδια  ορίζονται  τα Δικαστήρια της Αθήνας.